Sloboda na reviziji

Eko Taxi Vranje

Foto OK radio/Dušan Djordjević

Bioskop „Sloboda“ je, nakon 15 godina sudskog procesa sa Udruženjem samostalnih zanatlija, ugostitelja i autoprevoznika “Vranje“, odlukom Apelacionog suda u Nišu u vlasništvu Republike Srbije, a Grad Vranje je nosilac prava korišćenja. Reč je o preinačenoj presudi Višeg suda u Vranju od 19. maja 2016. godine.  Deo presude koji se odnosi na naknadu štete od oko 50 miliona dinara na osnovu iznajmljivanja prostorija, Apelacioni sud je vratio prvostepenom, odnosno Višem sudu u Vranju na ponovno utvrđivanje činjenica.Sve pravne mogućnosti su iscrpljene osim prava na reviziju. To je vanredno pravno sredstvo koje se upućuje Vrhovnom sudu Srbije- kaže gradski pravobranilac  Dragan Mihajlović.

To praktično znači da  Udruženje samostalnih zanatlija, ugostitelja i autoprevoznika ima pravo da navede da je drugostepeni sud napravio grešku i da je po njemu neophodna revizija postupka. Po žalbi Grada Vranja, Apelacioni sud u Nišu je imao dve mogućnosti- da ukine prvostepenu presudu i vrati je prvostepenom, odnosno Višem sudu u Vranju na ponovno razmatranje ukoliko neke činjenice iz postupka nisu pravilno razmatrane. Pošto je drugostepeni sud, odnosno Apelacioni, utvrdio da su činjenice pravilno utvrđene, ali da je loše primenjeno pravo, tačnije da je loše presuđeno,  u tom slučaju je imao pravo da preinači odluku što je i uradio.

Gradski pravobranilac  Dragan Mihajlović kaže da je Grad uložio i protivtužbu za izgubljenu dobit, tačnije za naknadu štete, jer je Udruženje iznajmljivalo prostorije decenijama i prihodovalo od imovine Grada:

Na taj način Grad Vranje je oštećen  za najmanje 50 miliona dinara, prema proceni sudskih veštaka,  zbog čega je Apelacioni sud taj deo protivtužbe vratio Višem sudu u Vranju na ponovno utvrđivanje činjenica i ponovno odlučivanje.

Ceo tekst pročitajte u štampanom ili digitalnom izdanju Vranjskih preko novinarnica.net  • Ostavi komentar