Simpen: Sve smo učinili da sprečimo havariju

Eko Taxi Vranje

Simpen, Simpo

Fabrika Simpen hitno je preduzela sve raspoložive i zakonom propisane mere u cilju obezbeđenja i zaštite opreme i instalacija od havarije i pucanja. Obustavljen je rad. Ispražnjeni su svi rezervoari sa opasnim materijama, posebno vodeći računa o TDI komponenti. Obezbeđeno je privremeno grejanje na kritičnim mestima i ugovorena je nabavka sistema za grejanjenje na električni energiju, kaže se u saopštenju Službe za informisanje Simpen doo povodom opasnosti da zbog isključenja grejanja dođe do ekološke katastrofe.U Simpenu smatraju da je „Simpo“ neopravdano doneo odluku“ o prekida isporuku grejanja u zimskom periodu.

„Osnovni razlog za takvu odluku nije nedostatak kapaciteta toplane niti ugovorena  cena grejanja, već reagovanje na blokadu računa koja je izvršena od strane Simpena.  Simpovo višegodišnje neplaćanje preuzetog sunđera je, zbog visine duga, ugrozilo poslovanje i ekonomski opstanak Simpena, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Dug Simpa za isporučenu robu je preko pet miliona evra i predstavlja polovinu godišnje vrednosti prozvodnje Simpena. Pored toga Simpen je uzimao kredite i plaćao druge obaveze Simpa, u vrednosti od preko milion  evra koji nisu vraćeni.

U Simpenu trde i da, od 2013.godine, Simpo nije želeo čak ni da potpiše knjigovodstvene kartice o dugu.

U isto vreme Simpo je drugim poveriocima, pre svega bankama, vratio preko 16 mil eur. Takođe, iako vlasnik 33% Simpena, sunđer za svoje potrebe Simpo nabavlja od drugih proizvođača, ignorišući predloge Simpena za nastavak poslovne saradnje i regulisanje međusobnih odnosa. Dakle, jedini moguči način za naplatu duga u takvim uslovima bila je blokada računa i podnošenje tužbe sudu, ističe se u saopštenju.

U Simpenu kažu i da su netačni navodi da će blokada računa onemogućiti poslovanje Simpa je netačna

To pokazuju  podaci da je samo u protekle 3 godine račun Simpa bio u blokadi 872 dana, odnosno 80 % vremena. U 2016.godini od 349 dana račun Simpa je bio u blokadi 310  dana, ili 90 % !  Za sve vreme Simpo je uredno izvrašavao svoje obaveze, poslovao i isplaćivao lične dohotke zaposlenima, naglašava se u saopštenju Simpena.

U ovoj fabrici tvrde da je Simpen je blokirao račun Simpa tek 24.11.2016, te da je u proteklih 20 dana, putem blokade naplaćeno je samo četiri  miliona  dinara, dakle po 200.000 dinara dnevno.  U istom periodu, ističe se, Simpo je ostvarivao dnevni prihod od prodaje preko petmiliona dinara, što pokazuje, kako se kaže, da Simpo funkiconiše usmeravnjem prometa preko drugih računa.

U saopštenju se potom ističe da je fabrika Simpen hitno  preduzela sve raspoložive i zakonom propisane mere u cilju obezbeđenja i zaštite opreme i instalacija od havarije i pucanja. Obustavljen je rad. Ispražnjeni su svi rezervoari sa opasnim materijama, posebno vodeći računa o TDI komponenti. Obezbeđeno je privremeno grejanje na kritičnim mestima i ugovorena je nabavka sistema za grejanjenje na električni energiju. Time će pitanje grejanja biti trajno rešeno, naglašavaju u Simpenu i dodaju da je podnet je zahtev nadležnoj Elektrodistribuciji da se Simpenov napojni kabal za električnu energiju oslobodi svih drugih priključaka u cilju zaštite i urednog napajanja dovoljnom količinom energije za novi sistem grejanja. 

„Nažalost, Elektrodistribucija još uvek nije pristupila izvršenju ovog zahteva , čime se ugrožva nastojanje Simpena da se grejanje što pre stavi u funkciju, kako bi se stvorili uslovi za pokretanje zaustavljene proizvodnje, upozoravaju u Simpenu i zaključuju da „preduzete mere u Simpenu daju punu garanciju da će se obezbediti potpuna zaštita opreme i objekta i isključuje bilo kakva mogućnost havarije i ugrožavnja životne sredine i bezbednosti na radu“, kaže se na kraju saopoštenja Službe za informisanje Simpena.  • Ostavi komentar