PROPALA ŽALBA direktorke Više škole Savetu za štampu

Eko Taxi Vranje

Savet za štampu Republike Srbije nije usvojio žalbeni predlog dr Ljiljane Đorđević, direktorke Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju, da su InfoVranjske prekršile novinarski kodeks pisanjem o ovoj visokoškolskoj ustanovi.Savet za štampu, rešavajući po žalbi Ljiljane Đorđević, nije usaglasio stavove da li su InfoVranjske prekršile novinarski kodeks pisanjem o događajima u Visokoj školi u Vranju, a jedan broj članova potencirao je da su InfoVranjske objavile demant Visoke škole na tekstove o (ne)prilikama u ovoj vranjskoj visokoškolskoj ustanovi.

Podsećamo, na seriju vesti o događanjima u Visokoj školi na portalu InfoVranjske, direktorka Ljiljana Đorđević uputila je žalbu Savetu za štampu, samoregulatornom telu koje okuplja izdavače i vlasnike svih medija u Srbiji.

Na to je i glavni urednik InfoVranjskih uputio svoj odgovor ovom telu, obrazloživši u kakvim (van)institucionalnim uslovima i u odsustvu komunikacije sa predstavnicima vladajućeg establišmenta moraju da rade novinari portala.

Zanimljivo je i indikativno da direktorka Visoke škole u Vranju nije demantovala 99 odsto vesti na portalu InfoVranjske, već se odlučila na «liniju manjeg otpora», obrativši se žalbom Savetu za štampu!?

S. Kostić  • Ostavi komentar