Prijave, ne i postupci protiv vranjskih sudijaOsnovni sud je tokom 2016. godine primio 68 tzv. pritužbi u vezi sa pojedinačnim predmetima, od čega je 10 ocenjeno kao osnovano, a 40 kao neosnovano.Ostale su delimično usvojene ili je odlučeno na drugi način, rekao je predsednik Osnovnog suda Stojadin Stanković.

Pritužbe se odnose na konkretne predmete, najviše na rokove.

Dragana Boljević: Sudije ne treba da kompromituju funkciju

Svako danas može da podnese pritužbu i protiv sudije, ako smatra da sudija nije radio po zakonu u određenom predmetu.

Tokom 2016. godine, bilo je više prijava na postupanje naših sudija.

Disciplinski tužilac, kome dostavljamo predmete, ocenjuje da li će postupak protiv sudije biti pokrenut ili ne.

Do sada nijedan postupak po pritužbama nije pokrenut protiv sudija našeg suda – rekao je Stanković.  • Ostavi komentar