Prezentacije CESID-a u Bujanovcu i Preševu

Eko Taxi Vranje

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CESID organizovaće prezentacije sa temom „Učešće građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi – problemi, izazovi i preporuke“.Cilj je predstavljanje rezultata istraživanja koje je u Preševu, Bujanovcu i Medveđi sprovedeno tokom 2016. godine i dentifikacija najvažnijih problema i prepreka za veći stepen učešća građana u donošenju odluka u Bujanovcu.

Diskutovaće se i o potencijalnim načinima i koracima za unapređenje opšte situacije u ovim opštinama.

Na skupovima će učestvovati Ivo Čolović, direktor mreže CeSID, Emilija Brkić, koordinatorka projekta i Lidija Janjić, izvršna direktorka Civilnog resurs centra.

Prezentacije će biti održane 30. januara 2017. u skupštinskoj sali opštine Preševo, od 12 do 13.30 časova, kao i 31. januara u maloj sali Doma kulture u Bujanovcu, u periodu od 11.30 do 13 časova.

CESID prezentacije organizuje u saradnji sa svojim partnerima CRC Bujanovac, IHC Preševo i GO-JA Medveđa, a pod pokroviteljstvom Evropske unije.  • Ostavi komentar