PREDSEDNIŠTVO SKGO Nova rešenja za unapređenje lokalnih administracija

Eko Taxi Vranje

Razmatran sastav delegacije za Kongres Saveta Evrope: sednica SKGO

Na trećoj sednice Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) u Beogradu, kojoj je prisustvovao i većnik za budžet i finansije Grada Vranja Ivan Stanković, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić pokazala je visok stepen razumevanja za izazove sa kojima se suočavaju gradovi i opštine.Obećala je da će nastaviti da sa SKGO pronalazi rešenja za unapređenje funkcionisanja lokalnih administracija, a sve s ciljem poboljšanja kvaliteta usluga koje gradovi i opštine pružaju građanima.

Nakon obraćanja ministarke Brnabić, usvojen je izveštaj generalnog sekretara o radu SKGO za period od 16. jula do 21. septembra 2016. godine, Predlog odluke o imenovanju članova odbora SKGO, a usvojena je i odluka o formiranju tri nove mreže SKGO – za mlade, mreže koja će se baviti upravljanjem ljudskim resursima i mreže građevinskih inspektora.

Predsedništvo je prihvatilo predlog o terminu za narednu skupštinu SKGO koja će, kako je najavljeno, biti održana u Beogradu krajem novembra 2016.

Na kraju, po pitanju međunarodne saradnje Predsedništvo je razmatralo sastav delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (KLRVE), kao i delegacije SKGO u Političkom komitetu Saveta evropskih opština i regiona (CEMR).

Vranjske  • Ostavi komentar