PREŠEVO: PONOVO DISKRIMINACIJA NEALBANSKIH MEDIJA

Eko Taxi Vranje

Medijska koalicija

BEOGRAD, 20. novembra 2016. –Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (NUNS, UNS, NDNV, ANEM i Lokal pres) traži da opština Preševo poništi konkurs za sufinansiranje medijskih projekata u 2016. godini jer je direktno suprotan Ustavu i Zakonu o javnom informisanju.– Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Preševo neskriveno favorizuje medije koji informišu na albanskom jeziku i diskriminiše sva druga javna glasila – stojiu pismu koje je krajem prošle nedelje Koaliucija uputila predsedniku opštine Preševo Ščiprimuj Arifiju.

Autori ovog pima pozivajuj se na konkurs opštone Preševo u kome stoji da “izdavač čiji medij ima sedište na teritoriji opštine Preševo … a koji proizvodi program na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine Preševo”, kao i “pravno lice, odnosno preduzetnik, koji ima sedište na teritoriji opštine Preševo i koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja… na jezicima nacionalnih manjina u službenoj upotrebi u ovoj opštini”.

Obzirom na to da sedište na teritoriji opštine od javnih glasila na jezicima nacionalnih manjina imaju samo mediji koji informišu na albanskom jeziku, jasno je da su ostali mediji diskriminisani – podseća ova Koalicija predsednika opštine Ščiprima Arifija.

Koalicija istovremeno podseća da je i prošle godine Opština Preševo raspisala konkurs sa identičnim diskriminatornim uslovima povodom kojeg je zatražila tumačenja Ministarstva za kulturu i informisanje Srbije i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

U odgovorima dva ministarstva potvrđena je ocena Koalicije da je konkurs opštine Preševo nezakonit.

Medijska koalicija će povodom novog diskriminatornog konkursa opštine Preševo zatražiti reakciju pomenutih ministarstava, kao i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana, Stalne konferencije gradova i opština i Misije OEBS u Srbiji – stoji u saopštenju Koalicijae novinarskih i medijskih udruženja: Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Udruženja novinara Srbije, Asocijacijacije nezavisnih eleketronskih medija, Nezavisnog Društva novinara Vojvodine i Udruženja lokalnih izdavača Lokal press.

 

R. Irić  • Ostavi komentar