Pomoći roditelje Rome, da bi se deca normalno školovala

Eko Taxi Vranje

Dečji rad je zabranjen, a kad ga nema polako se zaustavlja proces napuštanja školovanja romske dece, što im omogućava da završe školovanje u započetim razredima“, izjavio je za Info Vranjske Zvezdan Ramić, jedan od koordinatora projekta „Stop dečjem radu – Prevencija ranog napuštanja školovanja romske dece zbog odlaska na rad sa roditeljima“,Ramić dodaje da je važno pokretanje ovakve inicijative, jer će na taj način ugroženim porodicama pružiti materijalnu podršku i time stvoriti uslove da deca ostanu u svojoj zemlji i završe započeto školovanje, o čemu je bilo reči na okruglom stolu u sali Načelstva u Vranju.

Kenan Rašitović, sukoordinator i predstavnik NVO OFER u Bujanovcu, rekao je da je važno sprečiti dečji rad u mesecima koji su rizični za romske porodice zbog socio-ekonomske situacije koja uzrokuje odlazak čitavih porodica na sezonske poslove u druge krajeve Srbije.

„Važno je da se ovakve inicijative nastave, jer je u obe opštine koristi od ovog projekta imalo 20 porodica.

Oni su dobijali konkretnu materijalnu podršku u šest rizičnih meseci.

Dolazili smo do porodica koje su bile u riziku da zbog odlaska na rad u druge delove Srbije, povedu svoju decu i time prekinu njihovo školovanje.

Treba hitno trajnije rešiti status tih porodica, u smislu da se obezbedi da se roditelji te dece dokvalifikuju i prekvalifikuju za određene zanate, da na taj način se uposle i da više ne odlaze na sezonske poslove van svojih sredina“, rekao je Rašitović.

Koordinatori projekta podsetili su da je dečji zabranjen po svim međunarodnim konvencijama, kao i domaćim zakonodavstvom.

J.R.  • Ostavi komentar