Počela prijava kandidata za popunu profesionalne vojske

Eko Taxi Vranje

U kasarni „1300 kaplara“ u Vranju i bazi „Jug“ u Bujanovcu, počelo je prijavljivanje kandidata iz građanstva za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika u 4. brigadi Kopnene vojske.Kandidati moraju imati odslužen vojni rok sa oružjem i ne smeju biti stariji od 30 godina.

Kandidatima je rečeno da na dan kada se prijavljuju ponesu ličnu kartu i sportsku opremu, jer će odmah biti sproveden opšti lekarski pregled i test fizičke pripremljenosti, ako vremenski uslovi to budu dozvolili.

Prilikom popunjavanja prijave, kandidati daju izjavu o dostavljanju potrebnih dokumenata, najkasnije do petnaest dana od dana prijavljivanja, odnosno do 28. februara 2017.

Vojska zapošljava profesionalce i u Vranju

Nakon prve selekcije, kandidati će biti obavešteni o terminu realizacije procene psiholoških kapaciteta u Vojnoj bolnici u Nišu.

Zatim se upućuju na zdravstveno-medicinsku procenu, takođe u nišku Vojnu bolnicu, kao trećem krugu selekcije.

Na osnovu dobijenih rezultata, komisija za prijem će formirati rang-listu kandidata, na osnovu koje će sa najboljima biti zaključen ugovor o radu na šest meseci, počev od 15. maja 2017.

Troškove putovanja do mesta selekcije za prijem u profesionalnu vojnu službu snose sami kandidati.   • Ostavi komentar