Pet i po miliona evra iz EU za socijalnu inkluziju

Eko Taxi Vranje

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija Republike Srbije objavio je 31. maja ove godine novi poziv za dostavu predloga projekata koji dalje unapređuju oblast socijalne inkluzije u Srbiji pod nazivom “Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja”. Ukupna sredstva na raspolaganju potencijalnim aplikantima od strane EU i republikę Srbije iznose 5,5 miliona eura, a na poziv mogu da se jave lokalne samouprave, nevladine organizacije, privrednici koji se bave socijalnim biznisom, kao i organizacije iz sistema socijalne zaštite, zdravstvenog i obrazovnog sektora.Kako bi se potencijalni podnosioci projekata bliže upoznali sa uslovima konkursa, projekat Evropska podrška inkluzivnom društvu, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije organizuju informativne sesije za zainteresovane aplikante u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Valjevu, Užicu i Vranju, rečeno je portalu „Vranjske“ u beogradskom Medija centru.

Info sesija u Vranju biće organizovana 22. juna 2016. u 12 časova u Restoranu „A2“.

Prijave za informativnu sesiju šalju se na i-mejl spetrovic@mc.rs

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa veb prezentacije Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija Republike Srbije (http://www.cfcu.gov.rs).

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska Unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (www.europ.rs)  u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs) .

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs  

D. Dimić  • Ostavi komentar