OJT Trinaest krivičnih prijava protiv direktorke Apoteke Vranje

Eko Taxi Vranje

Podnosioci prijava uglavnom anonimni: Olivera Tomić (Foto: Vranjske)

Protiv direktorke Zdravstvene ustanove Apoteka Vranje Olivere Tomić podneto je čak trinaest krivičnih prijava u periodu od početka 2015. godine do danas, potvrđeno je portalu Vranjske u Osnovnom javnom tužilaštvu (OJT).Dobar deo prijava je anoniman i pretpostavlja se da dolazi od radnika Apoteke koji godinama na ovaj način „ratuju“ sa svojim rukovodiocima.

U predmetu KT.br.446/15, 12. juna 2015. godine doneta je odluka o odbačaju krivične prijave protiv Tomićke od 25.02.2015 godine zbog krivičnog dela nedozvoljeno skladištenje robe iz čl.176a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U predmetu KT.br.202/16, po krivičnoj prijavi Inspekcije  rada od 29. januara 2016. godine, zbog krivičnog dela povreda prava pri zapošljavanju i za vreme nezaposlenosti iz čl.164, u toku je predistražni postupak, navode u pismenom dopisu iz tužilaštva.

U predmetu KT.br.436/16, 29. avgusta 2016. godine doneta je odluka o odbačaju anonimne krivične prijave od 9. marta 2016. godine,  podnete zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl.359.st.1.KZ.

U predmetu KT.br.442/16, po krivičnoj prijavi od 10. marta 2016. godine, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl.359.st.1.KZ, sve je u fazi predistražnog postupka i preduzimaju se dokazne radnje, navode iz tužilaštva.

U predmetu KT.br.735/16, po krivičnoj prijavi od 5. maja 2016. godine, potom u predmetu KT.br.808/16 po anonimnoj krivičnoj prijavi od 18. maja 2016.godine, i u predmetu KT.828/16 po krivičnoj prijavi od 19. maja 2016. godine, zbog sumnje na krivično delo zloupotreba službenog položaja iz čl.359.st.1.KZ, takođe se vode predistražni postupci.

U predmetu KT.br.853/16, po krivičnoj prijavi koju je podneo sindikat Apoteke Vranje  25. maja 2016. godine, zbog sumnje na krivično delo zloupotreba službenog položaja iz čl.359.st.1.KZ i falsifikovanje službene isprave iz čl.357.KZ, postupak je u fazi predistražnog postupka.

U predmetima KT.br.897/16, po anonimnoj krivičnoj prijavi od 31. maja 2016. godine, potom KT.br.991/15, po krivičnoj prijavi od 21. juna 2016. godine, kao i u predmetu KT.br.1222/16, po krivičnoj prijavi Organizacije sindikalne akcije Apoteke od 7. septembra 2016. godine zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz čl.359.st.1.KZ, postupak je u fazi predistražnog postupka.

U predmetu KT.br.1223/16, po krivičnoj prijavi Organizacije sindikalne akcije Apoteke od 7. septembra 2016. godine, zbog krivičnog dela falsifikovanje službene isprave iz čl.357.st.3. u vezi st.1.KZ, postupak je u fazi predistražnog postupka i vrše se provere preko policije.

U predmetu KT.br.1224/16, po krivičnim prijava Policijske uprave Vranje od 1. juna 2016. godine i krivične prijave Organizacije sindikalne akcije Apoteke od 7. septembra 2016. godine, zbog krivičnog dela nenamensko korišćenje budžetskih sredstava iz čl.362a.KZ, postupak je u fazi predistražnog postupka, navodi se u pismenom odgovoru OJT Vranje.

Iz OJT nisu mogli da saopšte detalje o postupcima koji se vode protiv Tomićke da se ne bi ugrozile predistražne i istražne radnje.

Vranjske  • Ostavi komentar