OJT: Od oportuniteta državi 13,9 miliona

Eko Taxi Vranje

U 2016. godini, na adresu Osnovnog javnog tužilaštva (OJT) u Vranju stigle su krivične prijave protiv 2.015 lica, a sa nerešenim prijavama iz prethodnog perioda ukupno je prijavama bilo obuhvaćeno preko 5.200 osoba.Prema rečima vršioca funkcije Osnovnog tužioca Milice Petković, vođene su istrage protiv 197 lica, a optužni akti podignuti prema 864 osobe.

Po aktima ovog tužilaptva, sudovi u Vranju i Bujanovcu doneli su presude protiv 1.050 lica, od kojih je osuđujućih 770, što je procenat od 73,3 odsto.

Preko 200 osoba osuđeno je na kaznu zatvora, a 109 na novčanu kaznu, dok je 451 osoba dobila uslovnu osudu.

Milica Petković jedini kandidat za osnovnog tužioca

U strukturi kriminaliteta, dominirale su krivične prijave protiv imovine, ukupno 300.

Slede krivična dela protiv života i tela 115, krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina 121 – rekla je Petkovićka.

U toku 2016. godine, predloženo je zaključenje sporazuma o priznanju krivičnog dela sa 72 lica, a zaključeno je 60 sporazuma o priznanju krivice, što je znatno više u odnosu na 2015. godinu  kada je zaključeno samo 24 sporazuma.

U 2016. godini načelo oportuniteta (odustanak od krivičnog gonjenja uz ispunjenje određenih uslova od strane počinioca) primenjeno je prema 518 osoba i na račun Vlade RS uplaćen iznos od 10,3 miliona dinara.

Na ime naknade štete oštećenom isplaćeno je 3,6 miliona, tako da je u budžet ukupno otišlo 13,9 miliona dinara.

   • Ostavi komentar