NSZ traži povraćaj razlike isplaćene po presudama Osnovnog suda Vranje

Eko Taxi Vranje

Obračun minimalne naknade za nezaposlene, nakon veštačenja ekonomsko-finansijske struke koje je prihvatio Osnovni sud u Vranju, u suprotnosti je sa odredbama člana 70, stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti koji izričito iznos naknade vezuje za minimalnu zaradu kao uporednu, korektivnu i samostalnu kategoriju, tvrde u Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ).– Imajući u vidu usvojen pravni stav Vrhovnog kasacionog suda (VKS), koji je i stav NSZ u sporovima koje vodi korisnici novčane naknade za vreme privremene nezaposlenosti, s pravom se postavlja pitanje ko će Nacionalnoj službi nadoknaditi višemilionsku štetu koja joj je pričinjena zbog pogrešne primene materijalnog prava i slabe sudske kontole? – pitaju iz NSZ.

– Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda Nacionalnoj službi za zapošljavanje predstavljaće pravni osnov da preduzima dalje korake za povraćaj sredstava koja su neosnovano isplaćena iz budžeta, a na štetu NSZ.

Kakve će presude u ovim sporovima nadalje donositi Osnovni sud Vranje, da li će poštovati Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda ili ne, i kakvi će biti rezultati rada Osnovnog suda Vranje, pokazaće vreme – poručuju iz NSZ.

Početkom 2015. godine Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Filijali Vranje, dostavljene su prve tužbe korisnika novčane naknade za vreme privremene nezaposlenosti.

Oni su tužili NSZ – Filijalu Vranje radi isplate razlike novčane naknade, smatrajući da im NSZ nije isplaćivala novčanu naknadu u pripadajućim iznosima po rešenju, već je istu, zbog pogrešne metodologije obračuna umanjivala, pa tužioci tužbom potražuju razliku.

NSZ – Filijala Vranje, zastupala je stav po kome se shodno članu 105, stav 2 Zakona o radu i članu 111, stav 2 istog zakona, pod zaradom smatra zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade, dok se minimalna zarada određuje na osnovu minimalne cene rada utvrđene u skladu sa ovim zakonom, vremena provedenog na radu i poreza i doprinosa koji se plaćaju iz zarade.

Državna revizorska institucija, prilikom kontrole, nije naložila da promeni metodologiju obračuna sa „neto“ na „bruto“ precenjen iznos minimalne zarade, te da se obračun novčane naknade ima raditi po metodologoji koju NSZ i danas primenjuje u radu.

Osnovni sud Vranje je poklonio veru veštacima, pa je uvažavajući nalaze i mišljenja veštaka ekonomsko-finansijske struke, doneo preko 1.500 presuda u korist tužilaca, smatrajući tužbene zahteve osnovanim.

Više od polovine ovih potraživanja je u izvršnom postupku preko javnih izvršitelja i naplaćeno.  • Ostavi komentar