Novo zaduženje Grada od 100 MILIONA!

Eko Taxi Vranje

Skupština Grada Vranja aktom od 19. marta ove godine odobrila je gradonačelniku Vranja da Grad Vranje može da se zaduži kod poslovnih banaka u iznosu od 100.000.000 (STO MILIONA) dinara.Pomenuti iznos je namenjen izgradnji vrtića u naselju Raška i izgradnji saobraćajnica u gradskim sredinama(??).

Skupština Grada je odobrila i «refinansiranje neotplaćenog dela kredita za kapitalne izdatke»!?

Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo je saglasnost Gradu Vranju za oba nova zaduženja lokalne samouprave.

Novi kredit kao i refinansiranje neotplaćenog dela ranijih kredita predstavljaće novi teret na leđima građana, poreskih obveznika, pa ne čudi što je Grad nedavno najavio povećanje poreza na imovinu za stanove u prvoj i drugoj gradskoj zoni.

Podsećamo, Grad Vranje je kupio privatni vrtić u Gornjoj čaršiji po ceni od preko pola miliona evra, a sada će da se zadužuje da plati vć do pola odrađeni „državni vrtić u naselju Raška.

U Vranju se već čuju komentari koji opominju «da Grad nije kupio privatni vrtić, sada ne bi morao da se iznova zadužuje za vrtić u Raškoj»!

Uz to, ostaje nejasno koje će ulice od tih 100 miliona biti pravljene.

Ako je, recimo, reč o Kosovskoj, grad se pre 10 godina već zaduživao po tom osnovu.

Ako je reč o, recimo, Bore Stankovića, pitanje dokle nije naodmet, naprotiv.

S, Kostić.  • Ostavi komentar