Novi početak za ugrožene žene

Eko Taxi Vranje

Cilj ovog projekta je da se iskoreni nasilje nad ženama, da se žena osnaži pružanjem podrške, a ravnopravnost polova jedan je od naših prioriteta. Holandija smatra da imamo moralnu i zakonsku obavezu da štitimo ljudska prava i prava žena – rekla je Mariele van Miltenburg, zamenica ambasadora Kraljevine Holandije,prilikom susreta sa gradskim rukovodstvom.Ona je dala je podršku projektu “Novi početak” realizovanom od strane Romskog centra za demokratiju u saradnji sa našim gradom i istakla da se i u njenoj zemlji suočavaju sa ovim problemom, ali i da postoje zakonske regulative koje omogućavaju sudske postupke protiv nasilnika.

Kod nas, žene imaju jedan sistem podrške koji je veoma bitan za ženu u toj situaciji. Pronalazi im se sklonište i pravna zaštita. Ljudska prava, moraju da budu u svakom pogledu u potpunosti ostvarena – naglasila je Marielle van Miltenburg.

Gradonačelnik Slobodan Milenković, izjavio je da Grad pomaže finansiranju Sigurne kuće, kao i da se na uslugama socijalne zaštite ne sme štedeti.

Pratimo da žene i nakon odlaska iz Sigurne kuće imaju svoju egzistenciju za dalji život. Zadovoljni smo što zajedničkim snagama pomažemo žrtvama nasilja – rekao je gradonačelnik i dodao da su sva dugovanja Grada iz 2015. i 2016. godine izmirena, a tiču se usluga socijalnih zaštita na lokalnom nivou.

   • Ostavi komentar