Nasilje nad ženama neće stati donošenjem zakona

Eko Taxi Vranje

,

U samo 10 odsto slučajeva, tužilaštva u Srbiji smatraju da ima elemenata za pokretanje postupka u slučaju nasilja nad ženama, izjavila je danas u Vranju Gordana Stevanović, zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost i prava deteta.„Imajući u vidu ovaj podatak, šaljemo jasnu poruku: možete prijaviti nasilje, ali to ne znači da će se slučaj procesiurati i imati za rezultat adekvatne sankcije.

Na taj način ćemo obeshrabriti same žrtve“, upozorila je Stevanovićeva.

Ona je naglasila da je važno detektovati gde institucije, koje implementiraju propise u praksi, vide nedostatke i da na osnovu toga Zaštitnik građana, u okviru svojih mogućnosti i mehanizama, ukaže nadležnim ministarstvima kako sistem treba unaprediti.

„Kroz dosadašnji rad Zaštitnika građana, bilo je značajnih pomaka, a pre svega se to odnosilo na iseljenje nasilnika iz stana.

Svedoci smo da se do sada dešavalo da je u slučaju porodičnog nasinja nasilnik taj koji ostaje kući, a žena žrtva je odlazila iz kuće.

Novina u ovom zakonu je da je nasilnik taj koji napušta kuću“, navela je Stevanovićeva.

Ona je izrazila zabrinutost da sve institucije u sistemu nisu poslale jasnu poruku da se nasilje sankcioniše i da nasilnik ne može da vrši nasilje, a da sutra slobodno šeta gradom i ne trpi sankcije.

„Sigurna sam, nažalost, da nasilje neće stati samim donošenjem zakona, već je na svima nama, pa i vama medijima, da se ovom temo bavimo na ozbiljan način i da o nasilju pričamo ne kada se desi incidentna situacija, već mnogo pre“, naglasila je Stevanovićeva.

D.P.  • Ostavi komentar