Narodni muzej Vranje: Projekat čuvanja baštine

Eko Taxi Vranje

Po aplikaciji nažalost sada pokojne Snežane Radivojević Petrović, bivše upravnice Galerije Narodnog muzeja u Vranju, kao i kustosa iste ustanove Mirjane Jovanović, odobren je otkup određenih umetničkih dela dvojice stvaralaca likovnog života u Vranju posle Drugog svetskog rata, Momčila Antića Klinčara i Ljubinka Djorđevića Tornika.– U potpunosti podržavam nameru i smatram da treba dodeliti sredstva Narodnom muzeju u Vranju za otkup likovnih dela Momčila Antića – Klinčara i Ljubinka Djorđevića – Tornika – kaže za portal „Vranjske“ doktor filozofije, profesor na Univerzitetu u Nišu, Srboljub Dimitrijević Kum.

Razlozi podrške ovom projektu su brojni. Ovi umetnici nalaze se u grupi pionira slikarstva u Vranju, pored veoma poznatih autora u srpskim razmera: Dragutina Cigarčića, Vojina Stojića, Milorada Antića itd. Zahvaljujući njima Vranje danas ima veoma kvalitenu i brojnu grupu likovnih umetnika na kojima mogu da nam zavide mnogi gradovi u Srbiji.  Otkupom dela ovih umetnika bi se obogatila „Zavičajna zbirka“ Muzeja,  i sačuvala dela od propadanja. Proširila bi se izlagačka razmena sa drugim institucijama likovnog tipa. I možda najvažnije, ispoljila briga samih čelnika Vranja za ovaj vid sačuvavanja kulturnog bogatstva samog  mesta.

–  Nabaviti, sačuvati, obraditi i izložiti umetnička dela ili predmete – kaže Tatjana Milosavljević, muzejski savetnik, šef Odeljenja za istoriju umetnosti Narodni muzej Kragujevac – ultimativni su muzeološki zadaci svakog profesionalnog i posvećenog muzejskog ili galerijskog kustosa istoričara umetnosti. Utoliko je to teži i značajniji zadatak u sredinama u unutrašnjosti, u kojima lokalni muzeji i galerije imaju posebnu odgovornost kada je u pitanju tzv. zavičajna umetnost.

Koleginice Snežana Radivojević Petrović i Mirjana Jovanović sa projektom otkupa dragocenog umetničkog materijala poznatih vranjanskih kulturnih poslenika, sa zavidnim likovnim doprinosom sredini  – Ljubinka Djorđevića Tornika i Momčila Antića Klinčara, želele su da upravo kroz obogaćivanje Zbirke savremene umetnosti Odeljenja istorije umetnosti daju svoj profesionalni doprinos i struci i lokalnoj sredini. Naime,u pitanju su  svestrane umetničke ličnosti, koje su ostavile, pored umetničkih dela, nemerljiv pozitivan uticaj na atmosferu sredine i okruženja, na mlađe, nove generacije umetnika.

Takođe, proučavanje i evaluacija njihovog umetničkog dela i doprinosa, svakako će doprineti boljem razumevanju njihovog mesta, ne samo u kulturi i likovnom životu Vranja, već i šire, imajući u vidu društvene i umetničke prilike vremena u kojem su stvarali.

G. M. A.  • Ostavi komentar