Nagip Taipi, čovek koji je dobio dvojezičnu zdravstvenu knjižicu

Eko Taxi Vranje

Foto: Titulli.com

Nagip Taipi, radnik Doma kulture u Bujanovcu, izborio se kod državnih organa za upotrebu albanskog jezika kod unosa podataka na novim, biometrijskim zdravstvenim knjižicama, piše portal Titulli.com.„Kada su nam doneli prijavne obrazce za izdavanje zdravstvenih kartica, koji su bili samo na srpskom jeziku, odbio sam da je popunjavam i potom sam se obratio kancelariji Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u Bujanovcu, interesujući se zašto je obrazac napisan samo na srpskom “, kaže Taipi.

Taipi se potom obratio Nacionalnom savetu Albanaca i Opštinskoj upravi u Bujanovcu podneskom kojim je izrazio njegovu „zabrinutost zbog nesprovođenja dvojezičnosti na obrascima javnih isprava od strane nadležnih organa i organizacija“.

Nacionalni savet je Nagipovu zabrinutost izložio Zaštitniku građana u Beogradu, koji je reagovao, tražeći da obrazac zdravstvene isprave bude i na albanakom jeziku, kao što je predviđeno i zakonom.

Epilog je da Nagip sada već ima biometrijsku zdravstvenu legitimaciju na kojoj podaci su upisani i na albanskom jeziku.

“Ovo moje zalaganje nije bila stvar patriotizma, nego pitanje dostojanstva kojim se izražava naš nacionalni identitet.

Javnost treba da bude odlučnija u njihovim zahtevima koji se odnose na priznavanje zakonom zagarantovanih prava, jer je to moguće ostvariti bez obzira na mukotrpan postupak”, rekao je Taipi.  • Ostavi komentar