Moguća vanredna obuka za sudije sa ocenom „ne zadovoljava“

Eko Taxi Vranje

 Ako bilo koji sudija u srpskim sudovima, makar u jednoj od tri kalendarske godine koliko traje period praćenja i ocenjivanja, dobije ocenu „ne zadovoljava“, ta mu se ocena utvrđuje za ceo trogodišnji period, što može dovesti to ozbiljnih posledica.

– Takav sudija uputio bi se na obaveznu dodatnu obuku, a zatim bi se njegov rad vanredno vrednovao – rekla je za štampano izdanje Vranjskih od četvrtka portparolka i sudija Osnovnog suda u Vranju Aleksandra Tošić-Arsić.

Ovakva pravila propisuje Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova po kome postupa specijalna Komisija Visokog saveta sudstva (VSS).

Rad sudija je već pod lupom, a pojedinačne ocene za merilo kvaliteta su da sudija radi „izuzetno uspešno“, „uspešno“ i „ne zadovoljava“.

STANKOVIĆ: Broj nerešenih predmeta smanjen za 16.000

Sudija kod koga je zabeležen procenat ukinutih odluka od strane višeg suda od preko 15 odsto „ne zadovoljava“.

Izuzetno je, pak uspešan onaj čiji procenat ukinutih odluka ne prelazi 5 odsto, a uspešan od 5 do 15 odsto – rekla je Tošić-Arsić.

Ona je dodala da je i vreme izrade odluke kriterijum za kvalitet, pa je po tome izuzetno uspešan sudija koji 80 odsto odluka uradi u vremenskom okviru od trideset dana.

Ako 55 do 80 odsto odluka uradi za trideset, a ostatak najkasnije za šezdeset dana, onda je on izuzetno uspešan, a ako uradi do 55 odluka za mesec dana, a ostalo najkasnije za šezdeset onda je ocena „ne zadovoljava“.

Aleksandra Tošić Arsić: Nije lako biti sudija

Ne smemo imati odluke čija je izrada trajala duže od dva meseca.

Konkretne posledice po sudije videće se kada istekne trogodišnji period ocenjivanja, što bi trebalo biti u julu 2018. godine – kazala je portparolka suda.

Kod kriterijuma „kvantitet“, izuzetno je uspešan sudija koji je preko mesečne norme završio 20 odsto ili više predmeta, uspešan je onaj koji je premašio mesečnu normu do 20 odsto, a ne zadovoljava sudija koji je 20 odsto ili više od tog procenta ispod mesečne norme.

Mesečna norma sudija osnovnih sudova u krivičnoj je norma 14 predmeta, u parničnoj i radnoj po 20.

Kod porodičnih sporova norma je 25, u vanparničnoj materiji 27, kod ostavina 100 predmeta itd.

   • Ostavi komentar