Marko Bazilio, GEOX: Sindikat je u fazi registracije

Eko Taxi Vranje

Danas se Geoks nalazi na trećem mestu svetske klasifikacije obuće lifestyle (način življenja) i prva je italijanska kompanija po veličini. Svoj uspeh Geoks duguje konstantnoj fokusiranosti na proizvode, istaknutoj primeni inovativnih rešenja i tehnologija na način da garantuje propusnost i nepromočivost, i zasniva svoje strategije za budući rast na konstantnim tehnološkim inovacijama– Mi poštujemo važeće propise i potpisane sporazume sa predstavnicima državne vlasti u svakoj zemlji u kojoj poslujemo i proizvodimo. U Srbiji već primenjujemo Sporazum koji predviđa isplatu mesečne zarade koja je za 20 odsto veća od zakonom predviđenog iznosa minimalne zarade – kaže Marko Bazilio zamoljen da uporedi zarade u vranjskoj fabrici sa onima u Albaniji i Italiji.

PRODAJA U 115 ZEMALjA

VRANjSKE: Molim vas da mi date „ličnu kartu“ kompanije Geox?

-Bazilio: Geox je je jedan od vodećih brendova u proizvodnji obuće na svetskom nivou i kompanija koja je kotirana na svetskoj berzi. Danas se Geoks nalazi na 3. mestu svetske klasifikacije obuće lifestyle (način življenja) i prva je italijanska kompanija po veličini. Svoj uspeh Geoks duguje konstantnoj fokusiranosti na proizvode, istaknutoj primeni inovativnih rešenja i tehnologija na način da garantuje propusnost i nepromočivost, i zasniva svoje strategije za budući rast na konstantnim tehnološkim inovacijama. Geoksove inovacije su zaštićene sa više od 60 patenata, registrovanih u Italiji i rasprostranjenih i na međunarodnom nivou. Geoks je dobro poznat po stilu, tehnologiji i kvalitetu. Glavne sirovine se uvoze direktno iz Italije. Danas je Geoks prisutan u 114 zemalja sveta i proizvodi su raspoređeni u 1160 vodećih fabričkih prodavnica (marke Geoks) i u više od 10.000 prodavnica obuće različitih proizvođača. Geox svake godine proizvodi više od 20.000 pari cipela, sa prodajom u više od 115 zemalja sveta i vrši distribuciju u više od 1250 Geoks prodavnica koje se nalaze u glavnim gradovima širom sveta, među kojima i prodavnice u Beogradu i ostalim gradovima u Srbiji.

 

Koliko radnika trenutno upošljavate? Koliko ste zadovoljni njihovim radom?

– Danas imamo u radnom odnosu oko 1.280 zaposlenih. Mnogi od njih završavaju profesionalnu obuku neophodnu za dostizanje planiranog nivoa efikasnosti i produktivnosti koju smo programom zacrtali.

Kakva je opšta radna kultura radnika Geoksa u Vranju? Koliko ste zadovoljni njihovim angažmanom?

-U Vranju smo zatekli mali broj radnika sa radnim iskustvom koji ispunjavaju i zadovoljavaju naše standarde. To je jedan od razloga zbog čega smo prilično uložili u obuku zaposlenih. Nažalost, kao što je to slučaj i u mnogim drugim kompanijama u Srbiji i u svetu, postoje radnici, doduše mali broj, koji nemaju radnu sposobnost i talenat za ovu vrstu proizvodnje. Uprkos tome, skoro svi zaposleni pokazuju predanost i posvećenost poslu i zbog toga smo veoma zadovoljni našom investicijom u Vranju.

 

Kako ocenjujete pisanje Vranjskih i drugih medija u Srbiji o Geoksu?

– Od samog početka Geoks je prihvaćen veoma dobro od strane javnog mnjenja i srpskih medija. U poslednje vreme, pojavili su se pojedini tekstovi i komentari u medijima, nepravedno kritični prema Geoksu, ali mi smatramo da smo uvek postupali u dobroj nameri.

 

 Koliko pari obuće se mesečno proizvede u Vranju i u kojojoj vrednosti? Za koji obim proizvodnje je projektovana fabrika?

– Do sada smo dostigli proizvodni kapacitet u našoj fabrici u Vranju od oko 6.000 pari obuće dnevno. Budući da još uvek imamo potencijal rasta kao i saradnju sa drugim kompanijama u regionu, smatramo da u bližoj budućnosti možemo dostići proizvodnju od oko 10.000 pari cipela dnevno.

 

U Vranju su boravili predstavnici dva sindikata čije su centrale iz Nemačke i Italije. Razlog njihove posete? Da li ćete se, eventualno, susresti sa predstavnicima ovih sindikata?

– MI zvanično nismo dobili nikakav zahtev ili poziv na sastanak i zaista ne znamo ništa o njihovom dolasku u Vranje.

 

Da li u vašoj fabrici u Vranju postoji organizovana sindikalna organizacija?

-Na inicijativu 335 zaposlenih u fabrici je nedavno obrazovan sindikat, koji je u fazi registracije kod nadležnih državnih organa.

 

Da li su, po vama, bili opravdane pritužbe pojedinih radnika Geoksa o mobingu?

-Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (zaštita od mobinga) predviđa određenu proceduru koja nije ispoštovana od strane pojedinih radnika. Koliko smo upoznati, do sada se niko nije obratio nadležnim organima po tom pitanju, ali se nekoliko njih, mali broj, obratilo i iznelo takvo navodno ponašanje u lokalnim medijima.

 

Koliko su istinite tvrdnje bivših radnika Geoksa iznete u medijima prema kojima nadređeni šefovi mobinguju radnike?

– Naša kompanija je imala značajan rast i razvoj za kratko vreme i, kako je izjavio za štampu naš predsednik g. !!!!!!!!!!!!!!Mario Poletti Polegato, tokom nedavne posete Vranju: „Ako su kojim slučajem napravljene neke greške i ako se navedene tvrdnje ovih radnika dokažu istinitim, želeo bih da imam priliku da javno iznesem svoje žaljenje i izvinjenje“.

Koliko su opravdane tvdnje radnika Geoksa iznete u našim novinama o neplaćenom prekovremenom radu? Da li je tačno da se u fabrici u Vranju ne plaća prekovremeni rad?

-Naša kompanija je uvek redovno isplaćivala prekovremeni rad u skladu sa važećim propisima. Osim toga, do sada nije konstatovana nijedna nepravilnost tokom čestih kontrola od starne Inspekcije rada.

 

Koliko vaša iskustva mogu uticati na dolazak u Vranje drugih investitora?

-Verujemo da naše dosadašnje iskustvo može biti veoma korisno za ostale investitore, tako da su se već neki od naših dobavljača odlučili da otvore svoje kompanije u blizini naše fabrike.

INDUSTRIJSKA ZONA

Poslujete u Industrijskoj zoni. Da li je ona kompletno infrastrukturno sređena i šta joj nedostaje da bi, eventualno, privukla i druge investitore?

– Industrijska zona još uvek nije završena. Potrebno je pre svega poboljšati prohodnost i stanje puteva i rešiti problem parkiranja.

 

 Kakva je vaša saradnja sa rukovodstvom Vranja? Šta očekujete od njih? Da li imate neke zamerke, ali i pohvale, na račlun lokalne samouprave prema vašoj komaniji?

-Veoma smo zadovoljni saradnjom sa srpskim institucijama, pre svega saradnjom na lokalnom nivou, kako sa aktuelnom upravom Grada Vranja, tako i sa predstavnicima Gradske uprave iz prethodnog mandata.

 

Da li je tačno da je, prema prvodbitnom planu, vaša kompanija trebalo da otvori fabriku u Bujanovcu, u tamošnjoj Gumoplatstici, a ne u Vranju?

– Nisam upoznat sa time, nisam nikada čuo razgovore na tu temu.

 

BROJKE

Tokom 2015. godine Geoks je zabeležio sledeće rezultate:  

– Neto prihode u visini od 874,3 miliona, sa rastom od 6,1 odsto u odnosu na 824,2 miliona eura iz 2014. godine;

– Grupacija Geoks zapošljava više od 30.000 radnika u svetu i 2012. godine je osnovao novo privredno društvo pod nazivom „Technic Development“ D.O.O., sa sedištem u Vranju.

– U drugoj polovini 2013. godine počela je probna proizvodnja i aktivnost obuke radnika.

-U 2014. godini je započeta izgradnja nove proizvodne hale koja je završena tokom 2015. godine.

– Dana 31.01.2016. ova proizvodna hala je zvanično otvorena i tokom iste godine je kompletno završen investicioni projekat.

   • Ostavi komentar