LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA Platite porez

Eko Taxi Vranje

Lokalna poreska administracija grada Vranja obavestila je preko zvaničnog gradskog sajta sve poreske obveznike da su dužni da do 15. avgusta 2016. godine plate treću  akontaciju,  a do 15. novembra 2016. godine poslednju akontacije (poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica i  naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine).Akontacija se plaća na osnovu prošlogodišnjeg rešenja, odnosno četvrtina  celokupnog iznosa koji je bio po rešenju u 2015. godini.

Redovnim i blagovremenim izmirenjem poreza obveznici izbegavaju gužve prilikom plaćanja kao i obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja uplata.

Poreski obveznici koji su u 2012. i 2013. godini ispunili pravo na mirovanje poreskog duga, pored navedenih tekućih obaveza treba da izmire i  mesečnu ratu reprograma po osnovu mirovanja duga  za koji su ispunili uslov.

Za sva sporna pitanja poreski obveznik se može lično informisati u  Gradskoj upravi, u odseku lokalne poreske administacije ili preko web aplikacije „Moj porez“ na adresi   http://212.200.151.133/dispatch?s=login

Nakon brze registracije, poreski obveznici na području Grada Vranja dobijaju uvid u  kompletne podatke o zaduživanju, o rešenjima kojima su zaduženi, pregledu tih rešenja, kao i analitičkoj kartici po svim osnovama kojima se duže (u pdf formatu).

Ovim podacima mogu pristupiti u bilo kom trenutku, bilo gde, samo da imaju pristup internetu.

Na ovaj način do sada ovu uslugu koristi 550 registrovanih korisnika, pravnih i fizičkih lica.

Vranjske  • Ostavi komentar