Likvidacija Skijalište i Direkcije

Eko Taxi Vranje

Gradsko veće donelo danas odluku o pokretanju postupka za likvidaciju javnih preduzeća Skijališta „Besna Kobila“ i Direkcije za izgradnju i razvoj Vranja, dok će „Uprava Banje“ ostati javno preduzeće koje će se finansirati iz sopstvenih prihoda– Gradsko veće je zaključilo da „Uprava Banje“ ima mogućnosti da se finansira iz sopstvenih prihoda, pa će ostati u statusu javnog preduzeća, dok će za Skijalište „Besna Kobila“ i Direkciju za izgradnju i razvoj Grada biti pokrenut postupak likvidacije – rekao je Igor Andonov, zamenik gradonačelnika.

On je rekao da oko četrdesetak radnika Direkcije prelazi u novoformirano javno preduzeće „Parking servis“, a ostali koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme biće raspoređeni u odgovarajućim gradskim službama i javnim preduzećima koja će preuzeti poslove Direkcije.

Andonov je na kraju napomenuo „da je ovom odlukom Grad Vranje ispoštovao izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu od marta ove godine koji javna preduzeća, nezavisno od toga da li je njihov osnivač država ili lokalna samouprava, ne prepoznaje kao indirektne korisnike budžeta“.

S.K.  • Ostavi komentar