LALETU ponovo DVE GODINE

Eko Taxi Vranje

Viši sud u Vranju, kao prvostepeni, na čelu sa predsednicom veća Tatjanom Mihajlović Jovanović u ponovljenom postupku osudio je Radoslava Mojsilovića, bivšeg narodnog poslanika, na dve godine zatvora.U kraćem obrazloženju presude, sudija Mihajlović Jovanović je navela «da je Mojsilović kriv zbog zloupotrebe službenog položaja u vranjskoj «Vodogradnji» gde je protivpravno ostvario korist u iznosu od više od četiri miliona dinara».

Prilikom donošenja presude, predsednica Veća nije uvažila izveštaje dvojice veštaka koje je predložila zastupnica javne tužbe, koji su zaključili «da je u pitanju legalan prihod uredno oporezovan od strane Poreske uprave».

Podsećamo, istu prvostepenu presudu Višeg suda i sudije Tatjane Mihajlović Jovanović Apelacioni sud je ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje, uz odlučujuću primedbu «da se radi o legalnom prihodu koji je oporezovan od strane Poreske uprave», naglašavajući da je to najbitnija činjenica koja je presudno uticala na ukidanje prvostepene presude.

Branilac Mojsilovića vranjski advokat Aleksandar Protić uložiće žalbu drugostepenom Apelacionom sudu u Nišu.

S. Kostić  • Ostavi komentar