KOORDINACIONO TELO Objavljena preliminarna lista za đačke stipendije

Eko Taxi Vranje

Konačnu rang listu Služba Koordinacionog tela sačiniće i dostaviti školama u roku od osam dana od isteka roka za prigovore

Komisija Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa objavila je preliminarnu rang listu za dodelu đačkih stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2016/2017 godinu.Lista je sastavljena na osnovu zapisnika 100 broj 670-00-00002-13/2016-01 od 29.09.2016 godine i raspoloživih finansijskih sredstava  za dobijanje učeničkih stipendija – saopštilo je Koordinaciono telo.

Prigovori na preliminarnu rang listu kandidata mogu se dostaviti Službi Koordinacionog tela na isti način kao i molbe za dodelu stipendija najkasnije u roku od osam dana (počev od 29. septembra) po objavljivanju preliminarne rang liste.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokazna dokumentacija. Prigovor koji nije obrazložen, odnosno uz koji nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija neće se razmatrati. Komisija za učeničke stipendije će razmatrati prigovore i utvrditi konačnu rang-listu kandidata.

Konačna rang lista i spisak kandidata sa primercima ugovora Služba Koordinacionog tela će sačiniti i dostaviti školama u roku od osam dana od isteka roka za prigovore na rang liste.

Vranjske  • Ostavi komentar