Konkurs za NOVE vatrogasceMUP Srbije raspisao je konkurs za upis 200 polaznika na obuku za vatrogasno – spasilačku jedinicu na koji se zainteresovani mogu prijaviti do 9. aprila ove godine.Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije od 19 do 30 godina starosti sa završenom srednjom školom i sa minimalno godinu dana prijavljenog prebivališta na teritoriji za koju konkuriše.

Uslovi za prijavljivanje su i da ne postoje bezbedonosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u Srbije, vozačka dozvola C kategorije i dobre zdravstvene i psiho-fizičke sposobnosti.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica sa vozačkom B kategorijom uz obavezu da vozački ispit C kategorije polože u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke.

A. V.  • Ostavi komentar