Koliko je opasan TDI

Eko Taxi Vranje

foto: alo.rs

 Koliko je opasan TDI toluen diizocijanat govori i tekst objavljen u „Politici“, još 2009. godine, kako je navedeno,  o misterija 50 buradi zakopanih, pre više od pet godina, na komunalnoj deponiji Grebača kod Obrenovca.

Burad su zakopana u kanal dužine pedesetak, širine četiri i dubine tri metra. Po rečima predsednika Udruženja „Za bolji život“ Obrenovac Nikole Pavličević u buradima se, po svoj prilici, nalazio TDI toluen diizocijanat, sintetska hemijska materija, koja služi u proizvodnji poliuretana. Svetska zdravstvena organizacija svrstala je u prvu grupu otrova.

Član Udruženja „Za bolji život“ Zdravko Dobrić tada je tvrdio da su ova burad potencijalna ekološka opasnost za građena Obrenovca i okoline. On je procenjivao  da je rđa već počela da nagriza burad, tako da otrovna hemijska supstanca TDI polako otiče u reku Kolubaru.

Simpo isključio grejanje Simpenu: Opasnost od ekološke katastrofe

Todorović je o tome obavestio Odeljenje za zaštitu životne sredine u opštini Obrenovac i Udruženje „Za bolji život“. Predsednik ovog udruženja Pavličević je podneo prijavu protiv N.N. lica koja su zakopala burad sa otrovnom hemijskom supstancom, tražeći da se ispita sastav hemijskog otpada u buradima. Međutim, na veliko iznenađenje članova udruženja, javni tužilac mr Miroslav Simić ih je obavestio da „materija koja se nalazila u burićima supstanca TDI koja se koristi kao sirovina za proizvodnju poliuretana i koja u kontaktu sa vazduhom se neutrališe pa je bezopasna za životnu okolinu“.

Nezadovoljni odgovorom opštinskog javnog tužilaštva, posebno iznetim stavom o TDI supstanci i stepenu ugroženosti životne sredine, Udruženje je zatražilo stručno mišljenje o ovoj hemijskoj supstanci od Nacionalnog centra za kontrolu trovanja pri Vojnomedicinskoj akademiji i Hemijskog fakulteta u Beogradu. Sa VMA je stiglo stručno mišljenje sa potpisom dr Dragana Joksovića u kome piše da je Svetska zdravstvena organizacija TDI svrstala u prvu grupu otrova“ . Ista ocena stigla je i sa Hemijskog fakulteta sa potpisom profesora dr Ivana Gržetića. Ovaj profesor je napisao „da odlaganje ambalaže koja je zaprljana ostacima TDI nije preporučljivo na javnim komunalnim deponijama, jer to može biti veoma opasno s obzirom na to da ambalaža vremenom može da istruli i otvori put zaostalom sadržaju da prodre u životnu sredinu…”  • Ostavi komentar