IZVRŠENjE BUDžETA: ŠKOLE U DRUGOM PLANU– Grad je zapostavio potrebe škola, izvršenje budžeta za srednje obrazovanje je svega 36 odsto a za osnovno 54 odsto – rekao je nezavisni oddbornik Dušan Mladenović na zasedanju Skupštine koje je u toku.On je objasnio da to znači da su srednje škole dobile 36 odsto od planiranih budžetskih sredstava, a osnovne nešto više – 54 odsto.

Škole u Vranju duguju za putne troškove oko 11,5 miliona dinara

Skupština Grada Vranja na svojoj sedmoj sednici glasovima većine odbornika usvojila je izveštaj o izvršenju budžeta za period od 1. januara do 30. septembra 2016.

Ivan Stanković, član Gradskog veća za budžet i finansije, obrazlažući izvršenje budžeta za ovaj period, precizirao je da je naplata prihoda u pomenutom periodu sa nešto više od 80 odsto bila zadovoljavajuća.

– Kako do nove godine imamo desetak dana, to se nadam da ćemo povećati izvršenje za osnovno i srednje obrazovanje gde je zabeležen najmanji procenat – rekao je Stanković.

Sednica Skupštine Grada nastavila je raspravu o drugoj tački dnevnog reda, Predlogu odluke o budžetu za 2017. godinu.

BLOKIRANI ŠKOLSKI RAČUNI

 

   • Ostavi komentar