INSPEKCIJA RADA Bez kršenja prava radnika u „Geoksu“

Eko Taxi Vranje

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Inspekcija rada u Vranju sprovela dvodnevni nadzor u preduzeću „Geoks“ povodom anonimne prijave zaposlenih na neodgovarajuće uslove rada.Inspekcija je 26. i 27. jula, na osnovu obilaska radnih mesta, izjava predstavnika poslodavca i uvidom u dokumentaciju, utvrdila da je poslodavac doneo Akt o proceni rizika, kojim je izvršena procena rizika za sva radna mesta, pri čemu nisu utvrđena radna mesta sa povećanim rizikom, navodi se na sajtu ministarstva.

Poslodavac je takođe Pravilnikom utvrdio prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, organizovao poslove bezbednosti i zdravlja na radu i, u skladu sa zakonom, odredio osobu zaduženu za ove poslove.

Inspekcija je utvrdila i da je poslodavac obavio ispitivanje mikroklime u radnom prostoru u letnjem periodu, koje je pokazalo da je izmerena temperatura, vlažnost i brzina strujanja vazduha u dozvoljenim granicama, odnosno da su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu.

U radnim prostorijama postoji centralni sistem klimatizacije i dodatno podno zagrevanje i hlađenje, a u proizvodnom pogonu centralni sistem ventilacije.

Predstavnici poslodavca su izjavili da od 22. do 24. juna ove godine sistem za hlađenje nije bio u funkciji zbog kvara, a za to vreme radne prostorije su provetravane prirodnim putem.

Na osnovu utvrđenih činjenica, inspekcija će rešenjem preduzeću „Geoks“, Respira Technik development“ d.o.o. naložiti da angažuje pravno lice sa licencom radi sprovođenja preventivnog ispitivanja uslova radne okoline u letnjem periodu − hemijskih štetnosti i fizičkih štetnosti (buke u radnoj sredini), kao i da obezbedi bezbednosni list na srpskom jeziku za hemijske materije koje se čuvaju u magacinu.

U preduzeću „Geoks“ je zaposleno ukupno 1.137 radnika, dodaje se u saopštenju.

Vranjske  • Ostavi komentar