GRADSKO VEĆE: Za projekte udruženja 5,7 miliona

Eko Taxi Vranje

Gradsko veće je odlučilo da se raspiše javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekta udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa za drugu polovinu 2017. godine.Za ove namene u budžetu  grada obezbeđena su sredstva u visini od 5.750.000 dinara.

Takođe, većnici su doneli  Odluku o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine za 2017. godinu, kao i Odluku o pokretanju postupka otuđenja elektronsko-električnog otpada.

Na konkurs je stilo 36 prijava, a doneta je odluka o sufinansiranju 23 projekta.

Veće je usvojilo je Plan detaljne regulacije za naselje Smonica u Vranjskoj Banji, kojim je određena dugoročna projekcija razvoja i prostornog rešenja u obuhvatu Plana detaljne regulacije, saopštila je nakon sednice većnica za informisanje Zorica Jović.

Određena su pravila regulacije, uređenja i građenja, a doneta je Odluka o pokretanju postupka za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini javnim nadmetanjem. 

„Na 73. sednici Gradskog Veća, kojom je predsedavao gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, prihvaćen je zahtev JP Vodovod za amortizaciju cena izgradnje vodovodne mreže u selima Bresnica i Ranutovac.

Data je saglasnost za izmenu cena o pojedinačnom priključku u skladu sa zakonom“, rekla je Jovićeva.

„Doneto je Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za procenu štete na građevinskim objektima u privatnoj svojini, nastale zbog elementarnih i drugih nepogoda.

Usvojen je i Pravilnik o dopuni Pravilnika o merilima i kriterijumima za dodelu novčanih sredstava za pomoć deci i omladini do 26 godina sa teritorije grada Vranja oboleloj od maligniteta i drugih teških bolesti, kao i Predlog programa mera za povećanje budžetskih prihoda.

Prihvaćen je nacrt Programa podsticaja za razvoj ,,Slobodne zone Vranje“ za 2017. godinu.

D.P.  • Ostavi komentar