Gradsko veće: Novi odbor za obnovu pozorišta

Eko Taxi Vranje

Na sednici Gradskog veća u petak usvojen je nacrt Odluke o izmeni Odluke o organizaciji Gradske uprave, kao i Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova Gradske uprave.Izmenama je predviđeno odvajanje Stručne službe za skupštinske poslove i Službe Gradskog veća što je u skladu sa ranije donetom Odlukom o organizaciji Gradske uprave.

Članovi Gradskog veća doneli su rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i umetnosti, kao i rešenje o obrazovanju Odbora za obnovu zgrade pozorišta u Vranju.

Gradski većnici saglasili su se da se izmeni Odluka o raspodeli radnog vremena zaposlenih u organima grada, kojom se predviđa da Gradska uprava radi od 7 i 30 do 15 sati i 30 minuta. Zaključeno je da se pojača nadzor prilikom dolaska i odlaska sa posla.

Na sednici Gradskog veća doneto je i Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje stručnog mišljenja na zahteve za korišćenje prostora na javnim površinama u poslovne svrhe.

Vranjske  • Ostavi komentar