Firme duguju lokalnoj samoupravi 263 miliona

Eko Taxi Vranje

Firme koje su u „specifičnoj situaciji“ duguju Gradu Vranju više od 263 miliona dinara, po različitim osnovima, otkrio je u izjavi za portal Vranjske Ivan Stanković, većnik za budžet i finansije.Firme koje su duže od jedne godine u blokadi duguju gradu 112,2 miliona dinara.

Kako kaže Stanković, ima slučajeva da je račun firme u blokadi, a da ona funkcioniše preko drugog računa, i do sada nije pokušano da „im se uđe u posed“.

Ko je u blokadi, možemo izvršnim presudama da zaplenjujemo imovinu.

Firme koje su obrisane iz registra, s druge strane, duguju 59,2 miliona.

Kod njih je propuštena prilika da se novac naplati dok su bile aktivne, ali po zakonu preduzetnici odgovaraju ličnom imovinom.

Osnivača firme, bez obzira što je ugasio preduzeće, mogu da gone i da mu oduzmu kuću, kola ili stan dok ne naplate iznos koji potražujemo kao lokalna samouprava – rekao je Stanković.

U slučaju firmi koja su u stečaju, treba proveriti da li su prijavljena potraživanja koja treba da se naplate iz stečajne mase, a ako nisu – zašto nisu.

Firme u stečaju duguju 77,4 miliona dinara.

Grad od firmi u likvidaciji potražuje 14,1 milion.

   • Ostavi komentar