Dve hiljade prijava protiv krijumčara ljudi

Eko Taxi Vranje

,

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević, učestvovao je danas na Okruglom stolu na kome se razgovaralo o borbi protiv trgovine ljudima, ilegalnim migracijama i sprečavanju nasilja nad ženama.U Srbiji je podneto oko dve hiljade krivičnih prijava protiv krijumčara ljudi, što pokazuje jasnu odlučnost naše zemlje u borbi protiv trgovine ljudima, rekao je Ivanišević i podvukao da je za takvu borbu potrebna saradnja i razmena podataka svih nadležnih aktera.

Domaćin skupa, predsednica Romskog centra za demokratiju, Ivana Stošić, istakla je da se projektom ,,Transnacionalna koalicija organizacija civilnog društva u Jugoistočnoj Evropi za zaštitu žena i dece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja − STOP“, koji sprovodi ta organizacija, želi postići osnaživanje organizacija civilnog društva i javno zagovaranje i vođenje kampanja u vezi sa nelegalnim migracijama na prostoru Jugoistočne Evrope.  • Ostavi komentar