Dovedena u pitanje doktorska titula Svetlane Trajković

Eko Taxi Vranje

Prema stavu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) Republike Srbije, dovedena je u pitanje titula doktora nauka Svetlane (Predraga) Trajković (47), direktorke Visoke škole primenjenih strukovnih studija (VŠPSS).Validnost njene diplome, KAPK je osporila 16. septembra prošle godine, rešenjem koje je dostavljeno Visokoj školi, a u kome stoji: „Prema podacima kojima raspolaže komisija, Fakultet za menadžment u Novom Sadu nikada nije stekao akreditaciju ni za jedan studijski program doktorskih studija, ni u jednoj oblasti pa ni u oblasti Menadžment biznisa“.

Posle žalbe VŠPSS, presudio je Nacionalni savet za visoko obrazovanje na sednici 27. marta 2017. godine, odbijajući zahtev te škole o akreditaciji novog studijskog programa, „Inženjerstvo zaštite životne sredine“.

Trajkovićeva ovu školu vodi od 2013. godine, a od novembra 2016. počeo je da joj teče drugi mandat.

Na tu visoku funkciju izabrana zahvaljujući diplomi doktora nauka za oblast menadžmenta, koju je stekla 27. decembra 2007. godine na Fakultetu za menadžment (FAM) iz Novog Sada.

„Prema podacima kojima rasplaže Komisija, Fakultet za menadžment u Novom Sadu nikada nije stekao akreditaciju ni za jedan studijski program doktorskih studija ni u jednoj oblasti, pa ni u oblasti menadžment biznisa“.

Tačka.

Sve posle toga je zamajavanje javnosti, a pre svega studenata i zaposlenih u školi, odnosno kupovina vremena za dokone i naivne“, kaže profesor iz VŠPSS Srđan Tasić.

Svetlana Trajković odbila je ponudu Vranjskih da govori o ovoj temi.

Ne, ne želim bilo šta da pričam za novine“, kratko je odgovorila.

Ceo tekst možete pročitati u štampanom izdanju Vranjskih od četvrtka.

R. I.  • Ostavi komentar