DOKUMENT BIA O SURČINSKOM KLANU: Tomić i Čume

Eko Taxi Vranje

,

„U nastojanju da stvori što bolje pozicije u vladajućim strukturama, Buha se konstantno pozivao na svoje zasluge u sprovođenju demokratskih promena. Ističući kako je zbog toga puno rizikovao. Osim toga, neka saznanja iz prethodnog perioda iskoristio je da sebe promoviše kao osobu koja radi u interesu dopšteg dobra“, piše nedeljnik Ekspres prenoseći navode iz, kako se navodi, tajnog dokumenta BIA, iz 2004. godine, o Surčinskom klanu.„ S tim u vezi, Buha je obavio razgovor sa Zlatanom Peručićem na okolnosti privrednih mahinacija koje je je Peručić u prethodnom periodu vršio zajedno sa Dragomirom Tomićem. Informišući Vladimira Popovića Bebu o saznanjima do kojih je došao, Buha je istakao da mu je Peručić vidno uplašen priznao da je više od deset godina vršio izvesne mahinacije u saradnji s Tomićem, pri čemu su ostvarili godišnji prihod u iznosu od jedan do tri miliona dolara“, navodi se u izveštaju.

 „Buha ga je takođe informiasao da je njegov saradnik Saša Vučković tokom oktobra 2011. godine obavio razgovor sa Tomićem koji je potvrdio ova saznanja, ističući da poseduje potrebnu dokumentaciju  koju će predati ukoliko mu Buha garantuje zaštitu. Navodno, u pitanju su ugovori koji su pomenuta lica sklapala, između ostalog, i s firmama „Gasprom“ i „Krup“, a u čemu je svojvremeno učestvovao i Saša Vučković, na osnovu čega od Peručića i Tomića potražuje iznos od 400.000 USD na ime provizije. U aktivnosti na razajašnjavanju ovog slučaja,  Buha je uključio i svoju blisku poslovno-prijateljsku vezu Milomira Joksimovića, zvanog Miša Omega, koji se ponudio da u slučaju potrebe izvrši dodatni pritisak na Peručića“, navodi se u tekstu.  • Ostavi komentar