Civkarovskom i Kanačkom po tri godine zatvora!

Eko Taxi Vranje

Lekari imaju pravo žalbe višoj instanci: Osnovni sud u Vranju (Foto: Vranjske)

Specijalista ORL Darko Civkarovski i anesteziolog Slaviša Kanački osuđeni su nepravnosnažno na po tri godine efektivne zatvorske kazne i pet godina zabrane lekarskim pozivom.Prilikom izricanja presude u ponedeljak popodne, određeno je da se „mera bezbednosti“ zabrane obavljanja delatnosti ima računati nakon što izdrže kaznu zatvora.

Sudija Dragana Stanković-Tasić izrekla im je ovakvu presudu nakon višegodišeg suđenja zbog nesavesnog lečenja maloletne D.M. koje je za posledicu imalo smrt petogodišnje devojčice 8. januara 2011. godine na Dečjem odeljenju vranjske bolnice.

Posle prvostepene presude, lekari imaju pravo žalbe o kojoj će odlučivati Apelacioni sud u Nišu.

Odmah nakon izrečene presude, lekari su žurno, u pratnji svojih branilaca, napustili sudnicu, bez davanja bilo kakvih izjava medijima.

Punomoćnik porodice pokojne D.M, advokat Jovan Aleksić u kratkoj izjavi nakon izricanja presude kazao je okupljenim novinarima pred Osnovnim sudom u Vranju da je zadovoljan presudom, te da nije očekivao toliku kaznu za lekara Kanačkog.

U izjavi za portal Vranjske, Aleksić je obelodanio da će porodica preko njega, i pre donošenja pravnosnažne presude, protiv lekara podneti tužbu za naknadu štete.

Roditelji pokojne D.M. tražili su prošlog petka, kada je održana „završna reč“ u procesu, da se lekari osude na maksimalnu kaznu propisanu za navedeno krivično delo i da im se oduzmu lekarske licence za rad.

Advokati odbrane tražili su oslobađajuće presude.

Podsećanja radi, Sudsko-medicinski odbor (SMO) Medicinskog fakulteta u Beogradu uradio je osnovni nalaz u kome je konstatovano da optuženi „nisu prepoznali neposrednu životnu ugroženost deteta“, nisu izvršili detaljne preglede iz domena svojih specijalnosti i nisu organizovali hitan transport deteta u operacionu salu i preduzimanje intubacije (zbrinjavanje disajnog puta postavljanjem plastičnog tubusa-cevi u gornje disajne puteve) radi obezbeđenja prohodnosti disajnog puta, niti se pripremili za traheotomiju u slučaju da postupak ne uspe zbog otoka usled koga se devojčica na kraju ugušila“.

U dopuni svog nalaza konstatovali su opet: „U konkretnom slučaju, s obzirom na vrstu i prirodu akutnog zapaljenja sluznice donjeg dela ždrela, grlenog poklopca i grkljana, doktrinarno je bilo neophodno obezbediti disajni put intubacijom (kroz usta ili nos), a ukoliko se ista ne može uspešno i pravoremeno obaviti, hirurškim otvaranjem dušnika tzv. traheotomijom.

– Neophodne mere obezbeđenja disajnih puteva (intubacija ili traheotomija) bilo je potrebno preduzeti pre nego što je u ZC Vranje po pozivu došao dr Slavko Živković (pripravni anesteziolog) dana 8.1.2011. oko 03.15 časova.

Drugim rečima, ove mere su trebali da preduzmu doktori Kanački i Civkarovski koji su za to bili stručno kompetentni – stoji u dopuni veštačenja SMO Beograd.

– Teško bolesno stanje, postojeće organizacione slabosti na nivou ZC Vranje i propusti lekara stoje u uzročno-posledičnoj vezi sa nastankom smrtnog ishoda kod sada pokojne maloletne D.M. – stoji doslovce u posebnom nalazu i mišljenju Sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Nišu koji je radio drugo veštačenje na zahtev suda.

Kanački i Civkarovski optuženi su 27. februara 2012. godine optužnicom Osnovnog javnog tužilaštva pod oznakom Kt.br.521/11 za „teško delo protiv zdravlja ljudi“ iz člana 259, stav 4 Krivičnog zakonika.

J. Ristić  • Ostavi komentar