Centar za prevenciju: Zaštita žena i devojčica etničkih manjina

Eko Taxi Vranje

Zdravstveni centar Vranje preko Centra za prevenciju sa polivalentnom patronažom uključen je u projekat «Unapređenja međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem žena i devojčica pripadnica etničkih manjina», pa je u okviru tog projekta u subotu 7. decembra Centar za prevenciju organizovao edukaciju na temu «Zaštita reproduktivnog zdravlja i prevencija polno prenosivih bolesti» i preventivne ginekološke preglede, PAP testove, kolposkopske preglede i klinički pregled dojki -, saopštio je za medije dr Dragan Pešić, koordinator Centra za prevenciju Doma zdravlja u Vranju.Dr Pešić se osvrnuo i na značaj reproduktivnog zdravlja u životu ljudi.

Kako je reproduktivno zdravlje sposobnost ljudi za reprodukciju, odnosno, ispunjenje reproduktivne funkcije na zdrav i željen način, oono omogućava ljudima da se osećaju dobro, da vole i budu voljeni i da ostvare jednu od najlepših uloga u životu, roditeljstvo, a zatim potomstvo. Zato briga o reproduktivnom zdravlju počinje od rođenja, a naročito je važna u periodu mladosti, kada se dešavaju krupne promene u telesnom izgledu i funkcionisanju organizma, doživljavanju spoljašnjeg sveta, kontaktu sa drugim ljudima -, istakao je dr Dragan Pešić.

Pešić je na kraju saopštio da Romkinje u Srbiji u proseku žive 48 godina, oko 25 godina manje u odnosu na prosek opšte ženske populacije, što je posledica loših uslova života, nedovoljne brige o reproduktivnom zdravlju i prerane udaje, zbog čega je trećina Romkinja starosti od 15 do 19 godina već imala porođaj, dok je četiri odsto mlaćih od 15 godina rodilo živorođeno dete, a sve to dovodi do prekida školovanja.

Olivera Kurtić, medicinska sestra angažovana na pomenutom projektu, potencirala je da zainteresovanost Romkinja nije velika za edukacije iz ovoh oblasti.

Trudimo se da se što veći broj Romkinja uključi u ove projekte, ali i migrantkinja, već smo organizovali edukacije na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja i nastavićemo da radimo na ovom važnom projektu – rekla je Olivera Kurtić.

Predstavnica UG „Nexus“ Vranje obavestila je medije da ova organizacija u saradnji sa IMPULSOM iz Tutina sprovodi realizaciju projekta „Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem žena i devojčica pripadnica etničkih manjina i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih sredina“, a sa ciljem podizanja svesti i znanja žena iz manjinskih grupa iz Vranja o značaju očuvanja reproduktivnog zdravlja.

Akcija je održana u saradnji sa Domom zdravlja i upravnicom dr Jadrankom Ajanović i Prihvatnim centrom za migrante u Vranju.

Projekat finansira Evropska unija partnerstva sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO.  • Ostavi komentar