Bujanovac: Komisija utvrdila da se deci i trudnicam pružaju zdravstvene usluge u Velikom Trnovcu i bez overenih knjižica

Eko Taxi Vranje

Deci i trudnicama pružaju se zdravstvene usluge i sa neoverenim njižicama u Velikom Trnovcu. Ne postoji nikakav nalog, ni usmeni ni pisani, za obustavu ovakve prakse.Ovo je utvrdila zajednička Komisija Opštine i Doma zdravlja koja je, kako javlja presheva.com,  posetila Zdravstvenu Stanicu u Velikom Trnovcu kako bi proverili objavljenu vest o navodnoj obustavi pružanja zdravstvenih usluga  pacijentima bez overenih zdravstvenih knjižica.

Medicinsko osoblje u Velikom Trnovcu izjavilo je da nisu primili nukakav nalog, ni usmeno ni pismeno od nadležnih iz Doma zdravlja u Bujanovcu, radi obustave pružanja zdravstvenih usluga pacijentima sa neoverenim njižicama.

U Velikom Trnovcu bez pregleda za decu i trudnice

Tokom susreta sa medicinskim osobljem u Velikom Trnovcu, konstatovano da pravo na korišćenje zdravstvenih usluga za decu i trudnice je neprikosnoveno pravo i nijednom nisu odbijeni. Ovo pitanje je uređeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti dece do 18’te goddine i žena trudnice.

Za sve pacijente mlađih uzrasta i trudnica koji nemaju overene zdravstvene njižice a kojima se redovno pružaju zdravstvene usluge, Opština Bujanovac u novembru ove godine izdvojila je sredstva u iznosu od 521.276,68 dinara.

Svaki građanin kome se uskraćuje pravo zagarantovano zakonom, zamoljen je da se obrati Savetniku za zaštitu pacijenata u zgradi Opštine Bujanovac.  • Ostavi komentar