BOSILEGRAD: Domaćini i migranti zajedno

Eko Taxi Vranje

U dvorištu Centra za socijalni rad u četvrtak je organizovana zajednička akcija prolećnog uređenja u kojoj su učestvovali migranti i izbeglice smešteni u PC „Bosilegrad“ i članovi lokalne zajednice.U sklopu zajedničke aktivosti, Centru za socijalni rad „Bosilegrad“ je obezbeđena i računarska oprema u sklopu Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji.

Na ovaj način svi zaposleni će dobiti podsticajnije okruženje za rad i prijem korisnika, kao i opremu u cilju povećanja njihove efikasnosti i unapređenja rada.

Jelena Marić Luković, ispred Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji je istakla da u svim zajednicama migranti žele da doprinesu razvoju tih zajednica, da se osećaju kao korisni članovi društva, a da je na donatorima da im to omoguće.

Svojim programom, organizacijom i odnosom prema građanima i migrantima u stanju socijalne potrebe, CSR „Bosilegrad“ pokazuje veliku efikasnost i stručnost u obavljanju svog posla.

Takođe, Centar se u prethodnom periodu pokazao kao jedan od glavnih aktera u cilju prihvatanja migranata i izbeglica, kao i smeštaja maloletnih migranata bez pratnje.

Predsednik Opštine Bosilegrad, Vladimir Zaharijev, od samog početka otvaranja prihvatnog centra u Bosilegradu, pruža neizmernu podršku migrantima u ovoj opštini. Predsednik Zaharijev se zahvalio na donaciji.

– Pokazali smo se kao dobri domaćini za sve ljude, bez obzira odakle dolaze. Nastavićemo da radimo na širenju saradnje sa svim organizacijama čija pomoć i podrška su uvek dobrodošle, ali i sa uključivanjem migranata u rad svim instuticija u našoj opštini – rekao je Zaharijev.

Veliku podršku uključivanju migranata u sve segmente društva pružaju Komesarijat za izbeglice i migracije, kao i Opština Bosilegrad.  • Ostavi komentar