„BLOK-TARIFA“ ZA NEDISCIPLINOVANE POTROŠAČE VODE

Eko Taxi Vranje

VRANjE, 24. novembra 2016. – U JP Vodovod u Vranju preduzimaju sve potrebne mere koje će pomoći da se potrošnja vode uskladi za realnim potrebama potrošača. 

Jedna od tih mera je i uvođenje takozvane „blok-tarife“, kojom će nesavesnim potrošačima i najvećim dužnicima, dotok vode biti limitiran do iznosa realnih potreba jedne četvoročlane porodice.

 

Reč je o uređaju koji će se postaviti ispred brojila svakog potrošače. Na taj način dozvoliće se protok samo one količine vode koja je normalna za tog potrošača.

U tom JP podsećaju da dugogodišnje praćenje podataka govori da prosečno četvoročlano domaćinstvo troši oko 20 kubnih metara vode, odnosno negde oko 170 litara dnevno.

 

Oni takođe skreću pažnju da je u Vranju, u ono vreme nestašice, dnevna potrošnja bila 220 do 250 litara vode u sekundi. Najveći potrošači su bili Jumkova Dorada i Simpova Fabrika dekorativnih tkanina.

 

O svemu više u štampanom izdanju „Vranjskih“

 

R. Irić

   • Ostavi komentar