BAJRAMOVIĆ: Kod projekata udruženja primaran javni interes

Eko Taxi Vranje

Šest i po miliona za udruženja: Dejan Bajramović

Na sednici Gradskog veća u ponedeljak pažnju je iazazvala Odluka o raspisivanju javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa, za drugu polovinu godine.– Ustaljena praksa svih lokalnih samouprava po Zakonu o udruženjima je da se objavljuju konkursi ovog tipa bar jednom godišnje – izjavio je za portal Vranjske Dejan Bajramović, član Gradskog veća za nacionalne manjine, etničke zajednice i nevladine organizacije.

Na Gradskom veću odobreno je 6,5 miliona dinara u te svrhe, ali u ta sredstva ulaze i preuzete i ugovorene obaveze sa prethodnog konkursa.

– Komisija, nakon završetka konkursa, odlučuje o opravdanosti apliciranih projekata.

Oni koji prođu to će biti udruženja koja imaju programe i projekte koji su od javnog interesa, kao i to da su osnovana u skladu sa važećim propisima – rekao je Bajramović.

Uslov je da su programi i projekti opštedruštvenog karaktera, da nemaju političku konotaciju.

– Između brojnih projekata, izdvojio bih: borbu protiv siromaštva i socijalne isključivosti mladih; sprečavanje vršnjačkog nasilja; pomoć ženama žrtvama porodičnog nasilja; podizanje građanske svesti kod marginalizovanih društvenih grupa, sa naglaskom na romsku populaciju.

I mi ćemo kao grad finansirati projekte i organizacije koji bi bili realni partneri u unapređenju socio-ekonomskog statusa svih građana Vranja – kazao je Bajramović za portal Vranjske.

Rezultati konkursa očekuju se najkasnije do početka oktobra.

G. M. A.  • Ostavi komentar