ŽENE SPS-a za mir i bezbednostForum žena Gradskog odbora SPS povodom 8. marta, Dana žena, organizovao je akciju u centru Vranja pod sloganom «Žene, mir i bezbednost».Aktivistkinje Foruma žena vranjskih socijalista delile su flajere sa porukama žena o aktivnostima u okviru Nacionalnog akcionog plana (NAP) za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017 – 2020).

Istaknuta je potreba unapređenja bezbednosti žena na lokalnom nivou, veće uloge žena, ne samo u oružanim snagama i policiji, već i u lokalnim zajednicama u okviru štabova za vanredne situacije, saveta za bezbednost, jer sve to treba da predstavlja deo suštinske reforme društva.

U flajeru Foruma žena SPS naveden je niz mera koje akcioni plan obuhvata na planu bezbednosti žena, rodne ravnopravnosti, nasilja nad ženama i objektivnog izveštavanja medija o seksualnom nasilju i njegovim posledicama.

S. Kostić  • Ostavi komentar