Gradnja prirodnim materijalima: Blatologija ili povratak PRIRODI            Blatologija je partner u Erazmus+ projektu NBCaRD (www.nbcard.org), koji za cilj ima povećanje kapaciteta za razvoj veština u prirodnoj gradnji u Pčinjskom okrugu južne Srbije. Ovaj region obiluje starim zemljanim kućama koje su na ivici opstanka, jer su veštine njihovog održavanja i poboljšanja izgubljene pod pritiskom modernih materijala i gradnje. Sa druge strane, loši uslovi života u njima i nezaposlenost su glavni faktori koji doprinose napuštanju sela.

            Ko-partneri su grčka socijalna zadruga COB (www.cob.gr), sa više od 25 godina iskustva u prirodnoj gradnji i obukama o građenju prirodnim materijalima, i Mediteranski agronomski institut iz Hanije (MAICH – www.iamc.ciheam.org), koji su pružaoci obrazovanja i stručnih obuka.               Blatologija je nevladina organizacija osnovana od strane mladih obrazovanih ljudi koji su se okupili oko ideje prikupljanja tradicionalnih ali i osavremenjenih tehnika gradnje prirodnim materijalima, očuvanja graditeljskog nasleđa, promovisanja prirodne gradnje i ekološke svesti, a sve kroz edukaciju i međusobnu razmenu znanja sa srodnim organizacijama.

               Blatologija je tokom realizacije NBCaRD projekta učestvovala u online međunarodnoj obuci za trenere prirodne gradnje, a zatim je pristustvovala osmodnevnoj radionici prirodne gradnje održanoj u COB EkoProjektu u Larisi, Grčkoj u junu 2023. godine. Na ovoj radionici je 20 nezaposlenih učesnika naučilo osnovnu teoriju o gradnji prirodnim materijalima, a tokom izgradnje jednog kompletnog objekta za stanovanje stekli su široki spektar veština rada i gradnje prirodnim materijalima.               Ovog meseca Blatologija je, nakon svega naučenog tokom leta, u svojoj organizaciji sprovela praktičnu obuku za sanaciju i adaptaciju tradicionalnih zemljanih objekata u selu Soderce, pored Vranja (podržana od strane COB-a i MAICH-a). Cilj obuke je bio da se stanovnicima Pčinjskog okruga pruži teorijsko znanje o razumevanju prirode starih objekata i prepoznavanja osnovnih ne-konstruktivnih problema na objektima, kao i primenljive praktične veštine rada sa prirodnim materijalima i načinima saniranja dijagnostikovanih problema, ali i osavremenjene metode adaptacije prostora za savremeni i održiv način života. U periodu od 4. do 9. septembra 10 lokalnih učesnika su svojim rukama popravili oštećene zidove, otvorili nove prozore na postojećim zidovima, poboljšali toplotnu izolaciju problematičnih zidova prirodnim materijalima i malterisali zemljanim malterima korišćenjem i prirodnih pigmenata.

            Po rečima učesnika, obuka je bila veoma korisna i edukativna. Privukla je i interesovanje mnogih znatiželjnih lokalnih posetilaca koji su uveličali naša „Otvorena vrata“ poslednjeg dana obuke, kada smo prezentovali i na licu mesta pokazali čime smo se sve bavili tokom nedelje.

Predviđeno je da ova obuka bude prva od mnogih u regionu, u okviru inicijative koja je osmišljena da se stanovnici osposobe da samostalno poboljšaju uslove života u svojim tradicionalnim kućama i očuvaju kulturno i graditeljsko nasleđe koje ove kuće predstavljaju. NBCaRD sajt će tokom jeseni i zime biti obogaćen edukativnim sadržajem svega što smo radili i učili tokom leta, i to na tri jezika – srpski, grčki i engleski. Ideja je da ovo mesto pretvorimo u biblioteku znanja o prirodnoj gradnji, koja će biti dostupna svima

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar