Grad Vranje i Novi DOM: Javna nabavka od PET MILIJARDE dinara

Eko Taxi Vranje

Grad Vranje je pokrenuo proceduru sprovođenja javne nabavke u „otvorenom postupku“ u cilju izbora privatnog partnera i zaključenja Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za dugoročnu isporuku toplotne energije sistemu daljinskog grejanja JP „Novi dom“.

Cilj «otvorenog postupka» je izgradnja „novoinstalisanih kotlova na drvnu biomasu i kotlova na gas“, što će biti zadatak privatnog partnera, a sa „Novim domom“ će biti zaključen ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta bez naknade koji je većspreman sa poznatim zakupodavcem i poznatim zakupcem.



Predmet pomenutog ugovora o zakupu je davanje zakupcu, tj. „Novom domu“, u dugoročni zakup katastarskih parcela 6530 površine 7.454 metra kvadratnih KO Vranje1 koja je u javnoj svojini zakupodavca, Grada Vranja, i parcele 6532 KO Vranje 1, površine 4.800 kvadratnih metara, takođe u javnoj svojini Grada.

Na prvi pogled ništa nije sporno u onome što sadrži ugovor o zakupu javne svojine u vlasništvu Grada koji, kao osnivač javnog preduzeća, „Novog doma“, firme koja sprovodi daljinsko grejanje Vranja, daje u zakup bez naknade svoje zemljište ovom preduzeću.

Ugovor o davanju u zakup zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja javnoj firmi bez naknade, međutim, otvara dilemu sa pitanjem da li bi gradska vlast i privatnom preduzeću koje daljinski greje grad, pod pretpostavkom da je „Novi dom“ privatizovan, dala u zakup zemljište u javnoj svojini, budući da se radi o gradskom interesu, a to je daljinskoo grejanje.

Takođe nisu sporne „ugovorne energetske instalacije“, kao ni „opis i tehničke specifikacije predmeta i uslova izvođenja radova“, javni partner JP „Novi dom“ Vranje, privatnik , treba da izgradi dve kotlarnice na „drvnu seču“ i prirodni gas na dve različite lokacije.

Sporno je što se u Vranju uveliko spekuliše da je već poznat privatnik iz Beograda koji će proći na ovoj javnoj nabavci, te da je u pitanju „poznati kupac“, kako se to kaže, a u stvari da je u pitanju privatna firma „poznatog vlasnika“.

Zato je bilo uputno da se umesto termina „javno-privatno partnerstvo“, upotrebi adekvatniji izraz, javno-burazersko mrežasto partnerstvo» od kojeg će imati koristi gradski čelnici i beogradski privatnik, a najmanje „Novi dom“ i građani Vranja, izuzimajući činjenicu da ovo javno preduzeće neće plaćati zakup zemljišta u javnoj svojini.

S. Kostić



  1. Oliver 13/05/2022
  2. Dane 13/05/2022
  3. Slobodan 13/05/2022
  4. Cirkus kolorado 13/05/2022
  5. Senta 15/05/2022

  Ostavi komentar