Gimnazija „BORA STANKOVIĆ“ izdaje u ZAKUP objekte u VRANJUGimnazija „Bora Stanković“ u Vranju je javno objavila dana: 05.04. 2023. godine, Javni poziv za izdavanje u zakup objekata koje je navela pod tačkom 1. tačkom 2. i tačkom 3.

Javni poziv javno objavljen od 05.04.2023. godine za izdavanje u zakup nepokretnosti precizira se i glasi:1.-prizemna porodična stambena zgrada u ulici Bore Stankovića br. 63 u Vranju,sa kat.parcele br. 5636 KO Vranje 1. Izdaje se najpovoljnijem ponuđaču na oglasu,na period od 5.godina, a početna mesečna zakupnina po metru kvadratnom stambenog prostora je 200 dinara.

2.-porodična stambena zgrada (dva izdvojena stana) prema ul.Naradnog Heroja i stan prema ulici Matije Gupca (sadašnji naziv ulica na uglu Kralja Milana i Kralja Aleksandra Karađorđevića) na katastarskoj parceli broj 2505 KO Vranje ukupne površine 172 m2, sa dvorištem i pomoćnim objektom šupom,bez garžanih mesta .3.-dve garaže za putnička vozila , površine svaka od po 16 m2, na katastarskoj parceli br. 2505 KO Vranje 1. izdaje se najpovoljnijem ponuđaču , na oglasu.

Početna cena za garaže je po 3000,00 dinara mesečno za svaku, za period od 5 godina od dana završeteka oglasa.

Nakon izbora najpovoljnijih ponuda,sa ponuđačima će biti zaključeni ugovor o uslovima korišćenja zakupljenih nepokretnosti.

Produžava se rok za dostavljanje ponuda do 08.05.2023. godine do 14 sati a otvaranje ponuda će se obaviti 08.05.2023. godine u 14 sati.

U ostalom delu Oglas ostaje na snazi.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Ivana 26/04/2023
    2. Dejan 27/04/2023

    Ostavi komentar