EPS postaje vlasnik „Jumka“: Konverzija od 823.625.963 dinaraDržava Srbija, tačnije, aktuelna vlast, u postupku spasavanja vranjskog „Jumka“ načinila je očajnički korak, Unapred pripremljenim planom reorganizacije (UPPR) predvidela je konverziju potraživanja Elektroprivrede Srbije u kapital vranjske tekstilne fabrike, dakle, UPPR je „Jumku“ platio dug za utrošenu električnu energiju u iznosu od skoro 900 miliona dinara.

Konverzija duga za struju „Jumka“ u kapital EPS-a «ozakonjena» je rešenjem Privrednog suda u Leskovcu Poslovni broj 4. Reo 1/2020 od trećeg marta 2021. godine, koje je postalo pravosnažno 26. maja pomenute godine, usvojen je UPPR za „Jumko“, a u njemu je definisana konverzija duga fabrike za struju od 823.625.963 dinara u  kapital dužnika.Državna vlast je ovaj recept, inače nepoznat zemljama u kojima važe pravila tržišne ekonomije, primenila ne samo na vranjski „Jumko“, već i na više od 50 velikih preduzeća u državnom vlasništvu, najvećih gubitaša srpske privrede, kako njihovim gašenjem ne bi proizvela socijalnu krizu sa negativnim posledicama po rejting vlasti.

UPPR za „Jumko“ dalje predviđa „da će konverzija biti sprovedena u poslovnim knjigama nakon emisije akcija od strane „Jumka“ i povlačenja akcija sa prelaznog računa Centralnog registra hartija od vrednosti na račun JP Elektroprireda Srbije.„Jumkove“ akcije, dakle, treba da „legnu“ na račun EPS-a koji sve i da hoće, nikako ne može da tim akcijama trguje na berzi, jer su akcije vranjske tekstilne fabrike poodavno skinute sa berze, jer im je vrednost pala ispod potrebnog nivoa, a potražnje za njima jednostavno nema!

Na kraju, „Jumko“ je na dan pravosnažnosti sudskog rešenja o UPPR-u dugovao 823.625.963 dinara za utrošenu električnu energiju, od jula 2021. godine do danas nije plaćao struju, pa je ukupan dug porastao za više od 60 miliona dinara, indukujući time potrebu još jednog UPPR-a i konverzije u kapital dužnika, uz neizbežni državni intervencionizam.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Matrapaz 27/05/2022
  2. Obrad 27/05/2022
  3. Mitar+iz+Trgovište 27/05/2022
  4. Branko 27/05/2022
  5. Srle 28/05/2022
  6. STENA 31/05/2022

  Ostavi komentar