Državna REVIZIJA pronašla 29 NAPRAVILNOSTI u FINANSIJAMA JP „Novi DOM“ VranjeDržavna revizorska institucija objavila je izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog preduzeća za grejanje „Novi dom“ Vranje za 2022. godinu i našao 29 nepravilnosti u tom izveštaju, među kojima je i to da nije iskazan gubitak iznad visine kapitala vredan 6,4 miliona dinara, što može narušiti stabilnos poslovanja.

Revizor je naveo da funkciju vršioca dužnosti direktora Preduzeća obavlja ista osoba u periodu dužem od godinu dana i da Skupština Vranja nije imenovala direktora do 31. decembra 2022. godine.

Zakon o javnim preduzećima propisuje da period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od jedne godine i da isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora.

Među najznačajnijim nepravilnostima navodi se to da preduzeće nije sprovelo postupak razgraničenja imovine sa osnivačem, zbog čega su u poslovnim knjigama preduzeća evidentirani toplovodi i kotlarnice, koje su u javnoj svojini i u vlasništvu osnivača, odnosno grada Vranja, vredni 108,3 miliona dinara.

Navodi se i da preduzeće nije sprovelo popis u skladu sa propisima.

Dodaje da nisu izvršili procenu ostvarive vrednosti zaliha koje nisu imale obrt u 2022. godini koje iznose 6,2 miliona dinara.

Preduzeće nije postupilo u skladu sa računovdstvenim politikama i pri obračunu ispravke vrednosti potraživanja od kupaca za 2022. preduzeće je manje iskazalo ispravku za najmanje 65 miliona dinara.

Preduzeće ne poseduje ni licence za obavljanje energetske delatnosti i nije donelo Pravila o radu distributivnog sistema i nije pribavilo Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije, a nije odredilo ni maksimalnu visinu prihoda za grejne sezone 2021/2022. i 2022/2023 i nije podnelo nadležnom organu pisane zahteve za odobravanje cene toplotne energije za nastupajuću grejnu sezonu.

Navodi se i da preduzeće nije vršilo preispitivanje korisnog veka upotrebe postrojenja i opreme, odnosno promenu računovodstvene procene, niti je prilgodilo stope amortizacije novim okolnostima, što ima za posledicu iskazivanje  iskazivanje u analitičkoj evidenciji određenog broja stavki opreme koja je i dalje u upotrebi, a koja je potpuno amortizovana, odnosno čija je nabavna vrednost jednaka ispravci vrednosti u ukupnom iznosu od 46,5 miliona dinara.

ASB  1. Sve se zna 16/11/2023
  2. Nece 16/11/2023
  3. Jelena 16/11/2023
  4. Oliver 16/11/2023
  5. Cirkus 16/11/2023
  6. Bugarin bosilegrad 16/11/2023
  7. Vranjezguz 16/11/2023
  8. Cake 17/11/2023
  9. NADA 17/11/2023
  10. Kuke kukic 23/11/2023

  Ostavi komentar