Divlja DEPONIJE kod ŠKOLE „Vule ANTIĆ“U dolini pored dvorišta ŠOSO “Vule Antić” u Vranju već duži period postoji problem sa bacanjem smeća. Mesto za odlaganje otpada postoji, ali smeće na kraju završi na zelenoj površini.Među odgovornima za ovu količinu smeća nadomak škole su nesavesni građani koji ne odlažu otpad na predviđenom mestu.Osim toga, nemar ide i do te mere da kroz dvorište redovno prolaze traktori koji istovaruju smeće.

Pored standardne plastične ambalaže, baca se i šut, delovi nameštaja, staklene flaše i ostali otpad.

Problem ne prestaje, a pritom se ne preduzimaju nikakve mere u cilju zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti dece.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  • Ostavi komentar