Direktorki ZZJZ-a mandat istekao pre PET GODINA

Eko Taxi Vranje

Vršiteljki dužnosti direktorke Zavoda za javno zdravlje Vranje spec. socijalne medicine Svetlani Stojanović mandat je istekao pre pet godina.

U izveštaju Državne revizorske institucije o poslovanju Zavoda u 2020. i 2021. godini skreće se pažnja da je mandat vršiocu dužnosti direktorke Zavoda istekao.Vršilac dužnosti direktorke Zavoda za javno zdravlje Vranje imenovana je rešenjem br. 119-05-2/2017-04 od 16. januara 2017. godine kao vršilac dužnosti na šest meseci“, navodi se u izveštaju.

Prema tome Stojanović je mandat istekao 16. juna 2017. godine.

Šta kaže zakon?

Postavljanje vršioca dužnosti definiše član 67a Zakona o državnim službenicima.

Do postavljenja državnog službenika na položaj, može biti postavljen jedan ili više vršilaca dužnosti, na ukupni period do najviše šest meseci, bez internog ili javnog konkursa“, navodi se u Zakonu.

Kako se dodaje rešenje rukovodioca o popunjavanju položaja na internom ili javnom konkursu donosi se u roku od 30 dana od dana postavljenja vršioca dužnosti.

U slučaju da se interni, odnosno javni konkurs ne okonča postavljenjem na položaj ili ako je došlo do neuspeha javnog konkursa, status vršioca dužnosti može se produžiti najduže još tri meseca“, navodi se u zakonu.  1. Rista 09/08/2022
  2. Tričko 09/08/2022
  3. Simka 09/08/2022
  4. Daki 09/08/2022
  5. Doktor 09/08/2022
  6. Doktor 09/08/2022
  7. Slavica 09/08/2022
  8. UM 09/08/2022
  9. M 10/08/2022
  10. Milan Tasic 10/08/2022
  11. UM 10/08/2022

  Ostavi komentar