Direktorka OSNOVNE ŠKOLE u Surdulici TUŽILA samu SEBE?Dragana Nešić iz Surdulica tužila je OŠ „Vuk Karadžić“ u ovom mestu zbog „naknade putnih troškova“ u vrednosti od 100.000,00 dinara. I ništa ne bi bilo sporno u tužbi da sama Dragana Nešić nije direktorka osnovne škole OŠ „Vuk Karadžić“ u ovom mestu.

Kako stoji u tužbi „S obzirom na adresu stanovanja tužioca (Dragane Nešić prim. aut. ), ista je prinuđena da radi blagovremenog doslaska na rad i normalnog povratka sa rada, koristi ili gradski prevoz ili pak sopstveno putničko vozilo“.Na internetu se pojavila i objava jednog od zaposlenih u školi, u kojoj se radnik ove obrazovne ustanove pita da li je moguće da direktorka tuži samu sebe.

Ovaj zaposleni tvrdi da direktorka škole Nešić živi na svega 250 do 300 metara od obrazovne ustanove u kojoj je na funkciji.Zaposleni je dodao je tužbeni predlog prihvaćen, jer je kako tvrdi „Dat nalog da se odgovara na žalbu“.

Podaci dostupni na Informatoru o radu OŠ“ Vuk Karadžić“ u Surdulicu pokazuju da je ova obrazovna ustanova potpisala ugovor o „Vršenju usluga prevoza radnika na posao i sa posla za školsku 2022/2023. godinu. Vrednost ovog ugovora iznosi 220.000,00 dinara. Ugovor je potpisan između škole i auto taksi radnje „Miljan – SC“ sa sedištem u Surdulici.

U predlogu presude na ime naknade štete zbog neisplaćenih putnih troškova za dolaza na rad i odlazak sa rada za vremenski period od 1. januara, 2022. godine, pa zaključno sa danom 28. 03. 2023. godine isplati iznos koji će biti utvrđen na osnovu veštačenja.

Tužba je podneta 28. marta, 2023. godine u Vranju.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.