Direktorka NARODNOG MUZEJA godišnje zaradi 972.000 DINARAUkupan iznos zarada zaposlenih u Narodnom muzeju bio je 1.022.217 dinara odnosno skoro 8720 evra, navodi se u Informatoru o radu koji je izdala navedena ustanova novembra prošle godine.

Maja Aleksić, vršilac dužnosti direktora, imala je mesečnu zaradu od 81.000 dinara, što je 690 u evrima. Na godišnjem nivou, iznos je 972.000 dinara ili 8280 evra.Zarade ostalih su se kretale u rasponu od oko 35.000 do 71.000 dinara bez dodataka i odbitaka, a najmanju platu su primali manipulanti u depoima.

Javna ustanova Narodni muzej je ustanova kulture koja obavlja poslove zaštite i prezentacije kulturnih dobara. Osnovana je 1960. godine kao Muzej narodnooslobodilačkog rata sreza Vranje, da bi 1992. godine postala Narodni muzej.U sastavu muzeja su Kompleks Pašinih konaka, Muzej-kuća Bore Stankovića, Galerija, Depo, Biblioteka i Hamam.

Tokom prošle godine bilo je oko 5750 poseta Selamluku, 7000 poseta Muzej-kući Bore Stankovića i 500 poseta Galeriji Narodnog muzeja.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. SNS banda 10/03/2023
  2. narod 10/03/2023
  3. Mile od Repince 10/03/2023
  4. Tričko 10/03/2023
  5. Lokalitet 10/03/2023
  6. Pera Kalinić 10/03/2023
  7. Милоје 10/03/2023
  8. saša 10/03/2023
  9. Igor 11/03/2023

  Ostavi komentar